Prvi »pametni« razpis še letos

V ovkiru strategije pametne specializacije prvi javni razpis še letos, pomembna za pridobitev sredstev bodo strateška partnerstva

Objavljeno
04. december 2015 20.06
LJUBLJANA SLOVENIJA 26.05.2011 POHORSKI GOZD OSANKARICA FOTO:ROMAN SIPIC/DELO
Silva Čeh
Silva Čeh
Ljubljana - Strategijo pametne specializacije (SPS) so včeraj predstavljala tri ministrstva, potem ko napovedujejo prvi veliki javni razpis praviloma že decembra in bo skupaj vreden okrog 70 milijonov evrov. Samo Hribar Milič, direktor GZS je dejal, da si gospodarstvo želi transparentnih razpisov.
A tudi jasnih pogojev, merljivih ciljev, pametne države, pametnih davkov in še večje internacionalizacije, je dejal Hribar Milič. Kakor je poudarila Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), je pomembno, da se bodo raziskovalne institucije in gospodarstvo, ki se bodo skupaj potegovali pri projektih za sredstva, tudi čim bolj povezovali v strateška partnerstva. Ta bodo pomembna že pri prvem javnem razpisu, predvidoma objavljenem še letos. To bo skupni javni razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT); v prvi objavi bo ministrstvo za znanost zanj »prispevalo« 55 milijonov evrov, gospodarsko ministrstvo pa 12 milijonov evrov, naslednja objava naj bi sledila 2017. Izjemno pomembno bo povezovanje v verige vrednosti, v konzorcije - skratka sodelovanje na vseh ravneh, da bi bili cilji še toliko bolj uresničljivi. In da bodo rezultati dali željeno dodano vrednost, razvoj, inovativnost, da bodo izdelki že predstavljali ali omogočili nove preboje. Že sam ustroj strategije pametne specializacije in koncept skupnega javnega razpisa predvidevata tudi ocenjevanje teh projektov, ki bo lahko pripomoglo k izboljšanju nadaljnih razpisov, slabi projekti pa bodo lahko tudi zaustavljeni, kakor se je napovedovalo že doslej. Gre za skupno odgovornost in učinkovito rabo sredstev, je bila jasna ministrica Makovec Brenčič - tako znanstveno raziskovalne sfere, gospodarstva in tudi vlade.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je poudaril, kako pomembni bodo prihodnji razpisi na področju raziskav in razvoja, saj se poleg povečanja inovativnosti v podjetjih računa tudi na dvig deleža izvoza, ki je sicer že zdaj visok. V operativnem programu 2014-2020 ima sicer gospodarsko ministrstvo za tako imenovano prvo prednostno os - raziskave, razvoj in inovacije na voljo 421 milijonov evrov, v okviru strategije pametne specializacije pa je opredeljenih 9 prednostnih področij uporabe in ta sveženj je na ministrstvu težak 260 milijonov evrov. Nepovratnih virov za raziskave, razvoj in inovacije ima ministrstvo za 165 milijonov evrov: največji je skupni razpis z ministrstvom za izobraževanje za krepitev verig vrednosti, visok 90 milijonov evrov za večje projekte (od tega bo 12 milijonov razpisanih v omenjenem prvem še letošnjem decembrskem javnem razpisu). Za raziskovalno razvojne spodbude v okviru mednarodne Eureke imajo na voljo 17,5 milijonov evrov, za dopolnjevanje SME instrumenta v okviru Obzorja 2020 dobrih 18 milijonov evrov, za podpore manjšim projektom za krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov 16,6 milijona evrov, za pilotne projekte 12,7 milijona in za strateško razvojno inovacijska partnerstva (tako imenovani SRIP) na prioritetnih področjih S4 pa 10,5 milijona evrov. Potem ima gospodarsko ministrstvo še povratne vire za investicije, povezane za RRI v višini 128 milijonov evrov, ki bodo namenjeni garancijam, lastniškemu kapitalu, posojilom. Za podporo verigam vrednosti pa bodo služile tudi VEM točke, različni finančni instrumenti od mikrokreditov do podpore start up podjetjem, internacionalizaciji, turizmu, krepitvi lesne verige, spodbujanje socialnega podjetništva.

V prvem razpisu bodo posamezni projekti lahko sofinanciran v višini do 500 tisoč evrov. Kako natančno se bo upošteval kriterij Vzhodna/Zahodna Slovenija, se bo verjetno videlo šele v praksi, zdaj poudarjajo, da se bodo sredstva dodeljevala glede na sedež podjetja, kjer se bo projekt izvajal. Vprašanj, ki so jih lahko udeleženci postavljali skoraj dve uri, je bilo veliko, na spletne strani SVRK, MGRT in MIZŠ pa jih lahko zainteresirani pošiljajo še do drugega tedna.Vsekakor je množica zainteresiranih udeležencev opozarjala na podrobnejše nejasnosti, dvom, da bodo manjši spregledani, na potrebo po večjih in smiselnih poenostavitvah, na zdravo pamet..