Računsko sodišče krca SVRK in njegov ISARR

Vladna služba še ni dovolj prepričala s popravki informacijskega sistema za koriščenje EU sredstev

Objavljeno
19. maj 2017 20.35
Silva Čeh
Silva Čeh
Ljubljana - Računsko sodišče (RS) v porevizijskem poročilu glede popravljalnih ukrepov pri sistemu ISARR (ki je, poenostavljeno, sistem za črpanje EU sredstev) ni zadovoljno, saj ga vladna služba SVRK s popravki ni prepričala. S popravki so na sodišču zadovoljni delno ali pa sploh ne. Na SVRK pa odgovarjajo, da je pravzaprav stari ISSAR že »zgodovina«, saj je svojo zadnjo nalogo opravil 31. marca letos.

Marca letos so bila namreč v Bruselj na Evropsko komisijo poslana zaključna poročila o izvajanju operativnih programov iz finančnega obdobja 2007-2013. ISARR, ki ga je včeraj v porevizijskem poročilu ponovno okrcalo Računsko sodišče, je namreč informacijski sistem nekdanje Agencije za regionalni razvoj in je star 16 let. Čeprav se je skozi leta dograjeval in se je v te popravke investiralo več kakor 5 milijonov evrov tako domačih kot evropskih sredstev, se na vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki jo vodi ministrica Alenka Smerkolj, zavedajo, kot so odgovorili za Delo, da »njegovo delovanje ni bilo optimalno, kar so identificirale revizije različnih organov«. Toda, ker se je uporabljal za podporo koriščenju EU sredstev za prejšnjo finančno obdobje (2007-2013), »je bilo treba z njim vzdržati do zaključka tega obdobja, torej do omenjenih zaključnih poročil. SVRK: »Saj bi sicer menjava sistema v vmesnem času lahko povzročila velike finančne in gospodarske posledice. Z izjemo najbolj nujnih ukrepov, aktivnosti aktualne vlade niso bile usmerjene v sanacijo tega informacijskega sistema, temveč v vzpostavitev novega in primarno v maksimalno uspešen izkoristek evropskih sredstev iz obdobja 2017-2013.«

Očitki

Kaj, na kratko povzeto, ugotavlja Računsko sodišče v včeraj objavljenem porevizijskem poročilu? Najprej že to, da vse razkrite nesmotrnosti, ki so jih ugotovili glede delovanja omenjenega sistema ISARR in so jih zapisali v poročilu, izdanem lani oktobra, niso bile odpravljene; da so izkazani popravljalni ukrepi, ki jih je sprejela vladna služba SVRK, delno zadovoljivi, drugi pa nezadovoljivi. Sistem ISARR je star in SVRK ga je, če poenostavimo, podedoval, in tudi menda nima tehnične dokumentacije zanj, kar je seveda oteževalno pri njegovem »popravljanju«. Kot ugotavlja Računsko sodišče, so se zato opravljali le manjši posamezni popravki sistema ISARR, in so posledično seveda že zaradi tega pomanjkljivi. Računsko sodišče: »Posamezni popravek ali nadgradnja informacijskega sistema ISARR je v posameznih primerih povzročila nove napake v delovanju kakšnega drugega dela informacijskega sistema, kar je bila podlaga za novo naročilo popravka ali nadgradnje. » V »računskem« poročilu tudi navajajo ocene SVRK v njihovem odzivnem poročilu, da bi namreč priprave dodatnih analiz za ISARR predstavljale nesorazmerne stroške glede na morebitno korist, saj je očitno že nekaj časa jasno, da so sistemu dnevi šteti.

Vladna služba SVRK se je na lansko poročilo in negativno oceno Računskega sodišča seveda odzvala in pripravila tudi nekaj preprečevalnih ukrepov, ustanovili so poseben komite za upravljanje sprememb, opravili tehnične in testne scenarije skladnosti z novim informacijskim sistemov e-MA, če poenostavimo. A računsko sodišče je te popravljalne ukrepe ocenilo kot le delno zadovoljive. Še manj je SVRK prepričal s testnimi scenariji, s katerimi so preizkušali pravilnost delovanja informacijskega sistema na področju delitve vrednosti deleža 85-odstotnega deleža Evropske unije in 15-odstotnega deleža slovenskega proračuna, ki so sicer videti zelo komplicirani. A Računsko sodišče je menilo, da »bi moral SVRK natančno opredeliti način izvedenega izračuna obeh deležev z osnovnimi računskimi operacijami, tako da bi bil dobljeni izračun iz sistema ISARR enak preprostemu ročnemu izračunu.« Ob vseh precej podrobnih napakah, ki jih ugotavlja sodišče, je obremenjujoče tudi dejstvo, da tudi pri sistemu e-MA, ki je namenjen podpori črpanja za aktualno finančno perspektivo 2014-2020, še ni opredeljenih vseh njegovih funkcionalnosti, čeprav bi jih zunanji izvajalec moral opraviti že do sredine junija lani.

SVRK želi razviti sodoben in kvaliteten sistem


Na SVRK se gotovo zavedajo težav sistema ISARR, zato so že leta 2014 pristopili k vzpostavitvi novega informacijskega sistema e-MA. SVRK za Delo: »Za vmesni čas (do njegove vzpostavitve) pa je bil razvit informacijski sistem ISARR2. Zavedamo se, da vzpostavljanje novega sistema traja dolgo, pa vendar želimo z zunanjima izvajalcema Nova vizija d.d. in Comland d.o.o. razviti sodoben in kvaliteten sistem, ki bo omogočal učinkovito in varno e-poslovanje, uporabo sodobnih IT orodij in napredne analitike ter bo podprt z vsemi funkcionalnostmi, ki jih na področju informacijske podpore izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 zahteva Evropska komisija. V tem trenutku poteka migracija podatkov iz ISARR2 v nov informacijski sistem e-MA, ki bo šel v produkcijo v juniju 2017. S tem informacijski sistem ISARR2 ugaša in v uporabo stopa nov, verjamemo, da boljši, učinkovitejši in cenejši informacijski sistem.« Vsekakor, poudarjajo na SVRK, je »njihov primarni cilj bolj učinkovita e-podpora izvajanju evropske kohezijske politike v prihodnje. S tem namenom so bili v tem mandatu sprejeti številni ukrepi. Torej, zavedamo se težav in pomanjkljivosti, na katere nas v revizijskem in v porevizijskem poročilu opozarja Računsko sodišče RS. Skušali smo jih in jih bomo tudi v prihodnje v čim večji možni meri upoštevali pri izgradnji in delovanju novega informacijskega sistema. Menimo pa, da posegi v informacijski sistem ISARR, ki praktično ne deluje več, niso smotrni, še posebej, če so povezani z dodatnimi stroški.«