Realizacija državnega proračuna za avgust

Realizacija prihodkov državnega proračuna znaša 585 milijonov evrov, odhodki pa znašajo 698 milijonov evrov.

Objavljeno
23. september 2014 12.35
reut*evri
E. R., gospodarstvo, STA
E. R., gospodarstvo, STA
Ljubljana − Ministrstvo za finance je objavilo realizacijo državnega proračuna za avgust 2014.

Realizacija prihodkov državnega proračuna za avgust je od dinamizirane ocene prihodkov glede na sprejeti proračun 2014 nižja za 20,8 milijona evrov in znaša 585 milijonov evrov. Odhodki so glede na likvidnostno napoved za 38,7 milijona evrov nižji in znašajo skupno 698 milijonov evrov.

Deficit za avgust znaša 113,1 milijona, ki je posledica izpada prihodkov iz naslova dohodnine ter naslova prejetih sredstev iz EU, saj evropska komisija še vedno ni sprostila dela zadržanih plačil. Kljub temu da smo za avgust načrtovali 57,7 milijona evrov, je bilo iz tega naslova realiziranih 15,1 milijona evrov prihodkov.

Upoštevati je treba tudi dejstvo, da je 30. dan v avgustu zapadel na soboto, ki ni delovni dan. Zakon o trošarinah pa predvideva njihovo plačilo 30. v mesecu. Zato se je del trošarin realiziral v mesecu septembru (okrog 50 milijonov evrov). Deficit je bil pričakovan, saj smo prenos dela trošarin predhodno upoštevali.

Realizacija dohodnine je glede na oceno nižja za 19,5 milijona evrov in znaša 70,9 milijona evrov. Kljub pričakovanju pozitivnega poračuna za avgust (6,2 milijona evrov) še vedno opažamo rahlo negativen poračun dohodnine (−3,1 milijona evrov), prav tako sta bili od naše napovedi 4,5 milijone evrov nižja realizacija dohodnine od dobička iz kapitala in dividend ter 5,7 milijona evrov nižja akontacije dohodnine.

V avgustu je bilo glede na dinamizirano oceno za 1,7 milijona evrov več pobranega davka od dohodka pravnih oseb (35,3 milijona evrov) ter za okoli 14,8 milijona evrov več pobranega davka na dodano vrednost (255,4 milijona evrov).

Nekoliko višji od napovedi, kljub upoštevanju prenosa prihodkov v september, so bili prihodki iz naslova trošarin, in sicer za 2,9 milijona evrov. Za 1,3 milijona evrov je višja tudi realizacija davka na motorna vozila, ki znaša 3,5 milijona evrov.

Preostali davčni prihodki se gibljejo v skladu z napovedmi in bistveno ne odstopajo od načrtov.

Nedavčni prihodki so se realizirali v višini 62,8 milijona evrov in so višji od napovedi za 22,7 milijona evrov, kar je posledica večjih vplačil prihodkov od udeležbe pri dobičkih in dividend nefinančnih družb, konkretneje dividende Telekoma Slovenije 40 milijonov evrov.

Drugi nedavčni prihodki so v skladu z napovedmi.

Prejeta sredstva iz EU so bila glede na sprejeti proračun in dinamiko črpanja preteklih let ocenjena na 57,7 milijona evrov. Zaradi že prej omenjenega dejstva, da EK še ni sprostila dela zadržanih plačil, ob koncu avgusta tako znašajo 15,1 milijona evrov.