Sava Re prevzela pokojninsko družbo Mojo naložbo

Nova KBM in Sava Re sta sklenili pogodbo o prodaji in nakupu 45-odstotnega deleža banke v pokojninski družbi Moja naložba.

Objavljeno
17. december 2015 15.57
Silva Čeh
Silva Čeh
Ljubljana - Nova KBM in Pozavarovalnica Sava (Sava Re) sta sklenili pogodbo o prodaji in nakupu 45-odstotnega deleža banke v pokojninski družbi Moja naložba. Z nakupom tega deleža bo Skupina Sava Re postala 100-odstotna lastnica družbe Moja naložba, ki se uvršča med vidnejše slovenske ponudnike dodatnih pokojninskih zavarovanj, so sporočili iz NKBM.

Izstop Nove KBM iz lastništva Moje naložbe je del konsolidacije in prestrukturiranja Skupine Nove KBM, tako da se banka lahko osredotoča predvsem na osnovno bančno dejavnost.

Sprememba lastništva naj bi zavarovancem Moje naložbe prinesla širitev varčevalnih in zavarovalnih možnosti, družba pa bo za svoj prednostni cilj ohranila visoko varnost in kakovost storitev.

S podpisom pogodbe vsi obstoječi pogoji za zavarovance Moje naložbe ostajajo nespremenjeni. Nova KBM in Pozavarovalnica Sava sta se ob tem poslovnem dogodku dogovorili za krepitev partnerskega odnosa in širše sodelovanje na vseh področjih delovanja obeh družb. Skladno s tem Nova KBM ostaja med pomembnejšimi zavarovanci Moje naložbe. Tudi v prihodnje bo v svojih poslovalnicah ponujala dodatna pokojninska zavarovanja te družbe.

Odločneje na trg pokojninskih zavarovanj

Pozavarovalnica Sava, ki pod svojim okriljem že združuje še dve pomembni lastnici Moje naložbe: Zavarovalnico Maribor in Zavarovalnico Tilia, namerava z odkupom preostalega lastniškega deleža odločneje vstopiti na trg pokojninskih zavarovanj. Pred prenosom lastništva mora Pozavarovalnica Sava pridobiti ustrezna dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za varstvo konkurence. Predsedniki uprav ocenjujejo, da je bil dosežen poslovni dogovor, ki uresničuje strateške usmeritve vseh treh družb.

Robert Senica, predsednik uprave Nove KBM je ob tem dejal: »S podpisom pogodbe s Pozavarovalnico Sava in s tem prodajo lastniškega deleža v Moji naložbi uresničujemo enega pomembnejših korakov v prestrukturiranju Skupine Nove KBM. Hkrati utrjujemo tudi partnerski odnos s Pozavarovalnico Sava. «

Zvonko Ivanušič, predsednik uprave Pozavarovalnice Sava: »Pokojninska zavarovanja so že bila del strateških načrtov Save Re. S pridobitvijo stoodstotnega lastniškega deleža v Moji naložbi pa tudi bolj aktivno vstopamo na trg pokojninskih zavarovanj. Na tem področju vidimo v prihodnosti veliko priložnosti.«

Lojze Grobelnik, predsednik uprave Moje naložbe: »Moja naložba je rastoča in dobičkonosno družba, ki v osnovi sodi med zavarovalniško dejavnost. V letu 2015 smo bili najuspešnejši upravljavec sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj smo zavarovancem pripisali donos v višini 4,5 odstotka. Menimo, da bo prenos lastništva Moji naložbi in njenim zavarovancem omogočil predvsem številne nove varčevalne in zavarovalne možnosti in priložnosti, predvsem pa še naprej zagotavljal visoko varnost in kakovost.«