Se obeta presoja poroštva za šesti blok?

Če malih delničarjev ne bo rešil DZ napovedujejo prijavo »dumpinške« cene lignita za TEŠ6 Evropski komisiji.

Objavljeno
29. januar 2013 17.56
TEŠ
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Ljubljana - Zaradi sporov med Holdingom slovenske elektrarne (HSE) kot večinskim lastnikom Premogovnika Velenje (PV) in manjšimi lastniki okoli pretekle in za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) načrtovane cene velenjskega premoga lahko pride do ustavne presoje zakona o državnem poroštvu za najetje posojila za gradnjo šestega bloka. Če njihove lastniške težave v PV ne bodo rešene, takšno možnost napovedujejo mali delničarji MP Naložbe, Towra in Intertrade ITC, ki imajo v lasti 9,3 odstotka delnica PV in ki jih zastopa odvetnik Vladimir Bilić.

Bilić je danes prejel odgovor dovčerajšnjega predsednika državnega zbora Gregorja Viranta, v katerem ga ta obvešča, da je Bilićev dopis o problematiki manjšinskih lastnikov PV posredoval državnozborskim organom in poslanskim skupinam, v vednost pa ga je poslal tudi ustavnemu sodišču.

Že pred nedeljsko izredno skupščino PV, ki so jo sklicali mali delničarji in bili s skupščine odstranjeni, je Bilić 16. januarja Virantu pisal o sporu o ceni lignita med malimi delničarji ter PV in HSE, medsebojnih tožbah in kazenskih ovadbah. Če povzamemo, mali delničarji upravi PV očitajo, da že vsaj pet let termoelektrarni lignit prodaja pod ceno, knjigovodska cena delnice PV pa je tudi zaradi tega padla s 40 na 50 evrov.

»Glede na to, da se vprašanje odkupa delnic zastopanih delničarjev, ki ne želijo biti v lastniški strukturi družbe, katero se institucionalizirano ropa, ne rešuje oziroma so vsa dogajanja in ravnanja družb PV in HSE usmerjena proti tej rešitvi, ne vidimo druge poti, kot da se obrnemo na mednarodne institucije oziroma na Evropsko komisijo, Generalni direktorat za konkurenco (Directorate General for Competition),« je zapisal Bilić.

Načrtovano še nižjo od sedanje ceno premoga za bodoči šesti blok TEŠ mali delničarji razumejo kot dumpinška cena, kar ustvarja neupravičeno prednost za HSE na slovenskem in evropskem trgu. Po njihovem je zadeva zrela za presojo Evropske komisije (State aid Registry) tudi zato, ker se družbama TEŠ in HSE z državnim poroštvom daje neupravičena državna pomoč, s čimer se ustvarja prednost pred konkurenco na slovenskem in evropskem trgu. Zato je po prepričanju malih delničarjev PV zakon o poroštvu (ZPODPTEŠ) tudi protiustaven, saj bo razlastninil delničarje.

Ne glede na povedano pa mali delničarji primera še niso prijavili. Virantu so pisali, da pričakujejo predvsem rešitev vprašanja zasebnega lastništva v PV.