SID banka vstopna točka za evropska sredstva

SID banka je postala povezava do naložbenega načrta za Evropo, ki predvideva za 315 milijard evrov novih naložb v gospodarstvo.

Objavljeno
08. december 2015 15.16
iza SID Banka
Ba. Pa.
Ba. Pa.

Ljubljana − Slovenska izvozna in razvojna banka SID je z Evropsko investicijsko banko (EIB) sklenila memorandum o sodelovanju v okviru evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH). S tem je postala vstopna točka za slovenska podjetja in druge organizacije, ki želijo sodelovati v projektih naložbenega načrta za Evropo oziroma Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI).

Naložbeni načrt za Evropo predvideva za 315 milijard evrov novih naložb v evropsko gospodarstvo. Njegov ključni steber je Evropski sklad za strateške naložbe, ki sta ga evropska komisija in EIB pripravili za spodbuditev prepotrebnih naložb v strateške in infrastrukturne projekte ter boljši dostop malih in srednjih podjetij (MSP) do tveganega financiranja.

Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe bo enotna točka za pomoč pri naložbah v Evropi. Prek njega bo potekala izmenjava dobrih praks, izkušenj in študij resničnih primerov s področja projektnega financiranja in vodenja projektov. V njem bo moč dobiti nasvete, kako pripraviti projekt in kako čim bolj povečati možnosti za pridobitev finančnih sredstev v okviru najustreznejših instrumentov. Zagotavljalo bo zlasti podporo pri uporabi tehnične pomoči za strukturiranje projektov, inovativnih finančnih instrumentov in javno-zasebnih partnerstev ter svetovanje o vprašanjih v zvezi z zakonodajo EU. Evropsko vozlišče je skupna pobuda komisije in EIB.

Medtem ko je izvajanje naložbenega načrta za Evropo odvisno predvsem od sodelovanja evropske komisije in EIB kot strateških partneric, pa je za povečanje njegovega vpliva na naložbe, rast in zaposlovanje potrebno učinkovito sodelovanje nacionalnih razvojnih bank, predvsem zaradi njihovega poznavanja lokalnih razmer, podjetij, vlagateljev ter nacionalnih politik in strategij.