Skupščina DBS v novi lastniški sestavi

KD z nasprotnim predlogom pričakuje višjo dividendo in svojega nadzornika.

Objavljeno
30. marec 2018 00.52
lvu*DBS
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Delničarji Deželne banke Slovenije (DBS) naj bi na današnji skupščini odločali o rednih letnih temah, a bodo na dnevnem redu tudi nasprotni predlogi. KD Group in KD Kapital zahtevata pojasnila o prejemkih uprave in nadzornikov banke.

Današnja skupščina DBS bo prva potem, ko je Kapitalska zadruga del delnic prodala Skupini Prva in Prva osebna zavarovalnica, ki sta tako postali četrtinski lastnici.

Na dnevnem redu je tudi odločanje o delitvi bilančnega dobička. Medtem ko banka predlaga 0,2 evra bruto dividende na delnico, sta KD Group in KD Kapital predlagali 0,4 evra dividende.


Poleg tega omenjena predlagatelja v nasprotnem predlogu zahtevata, da se v okviru poročila o lanskem poslovanju na skupščini poda tudi informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora v družbi in odvisnih družbah. Banko vodita Sonja Anadolli in Barbara Cerovšek Zupančič. V nadzornem svetu pa poleg predsednika Petra Vriska sedijo še Ivan Lenart in Nikolaj Maver. Predlagatelja menita, da mora banka kot transparentna institucija v skladu z zakonom delničarje na skupščini seznaniti s temi prejemki, za vsakega člana uprave in nadzornega sveta posebej.

Skupina KD še predlaga, da se število nadzornikov razširi na 6 in ne do 6, kot predlaga banka, saj tudi predlagatelja, ki imata skupaj skoraj 18-odstotni delež, želita imeti svojega predstavnika.