Sodišči za bančne izbrise predlagata arbitražo

Okrožno in vrhovno sodišče raztrgali predlog zakona o sodnem varstvu razlaščencev.

Objavljeno
13. april 2017 18.42
Sodišče v Ljubljani, 24. maja 2016 [sodišča,motivi,Ljubljana]
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Do predloga zakona o sodnem varstvu bančnih razlaščencev sta v svojih pripombah kritični tudi ljubljansko okrožno in vrhovno sodišče. Zadnje celo meni, da je zakon neprimeren za nadaljnji zakonodajni postopek.

»Iz pripomb Okrožnega sodišča v Ljubljani na posamezne člene predloga zakona je očitno, da pri pisanju niso sodelovali ljudje s poznavanjem sodnih postopkov, in je tudi iz tega razloga zakon neprimeren za kakršen koli nadaljnji zakonodajni postopek,« so menili na vrhovnem sodišču.

Kot smo poročali, predlog predvideva, da lahko lastniki podrejenih finančnih instrumentov in delnic saniranih bank pričakujejo odškodnino, če bo sodišče ugotovilo, da so bili na slabšem, kot bi bili, če Banka Slovenije (BS) ne bi izrekla izrednega ukrepa. O tem pa bo presojalo sodišče, pri čemer bo morala BS dokazati, da je pri izreku izrednega ukrepa ravnala skrbno.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani menijo, in pri tem jih podpira tudi vrhovno sodišče, da bi bila namesto predlaganega postopka primernejša arbitraža. Ker bo šlo za spore nad 20.000 evrov, bi bilo zanje pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. To opozarja, da so že tako preveč obremenjeni, zato bi bilo treba kot pristojno določiti kakšno drugo sodišče.

Zahtevni in dolgotrajni postopki

Sodišči sta tudi opozorili, da bodo postopki zahtevni in dolgotrajni, kar bo pomenilo veliko administrativnega dela, nujne dodatne kadrovske okrepitve, izvedenska mnenja in na koncu tudi morebitno odškodnino za razlaščence.

Tako kot razlaščenci ima tudi okrožno sodišče pripombe glede odbora izvedencev za strokovna vprašanja, ki ga lahko imenuje sodišče. Ta bo, pravijo, zaradi zahtevnosti materije nujen, a bo treba zagotoviti njegovo nepristranskost.

Okrožno sodišče izpostavlja tudi vprašanje že vloženih odškodninskih tožb v zvezi z izbrisi pri različnih sodiščih tudi proti poslovnim bankam, ki bi jih bilo treba združiti na pristojnem sodišču.