Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev

Za 12 projektov za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev šest milijonov evrov.

Objavljeno
26. april 2017 22.48
Silva Čeh
Silva Čeh
Ljubljana - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad (SVRK), je izdala odločitev o podpori za »Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev«. Za izvedbo razpisa, ki ga bo objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je namenjenih šest milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 4,8 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za njihovo učinkovito sodelovanje pri oblikovanju javnih politik, ki so pomembne za trg dela. Želijo dvigniti kompetence socialnih partnerjev pri krepitvi pravne države in pravne stroke, kot je mirno reševanje sporov, okrepiti vlogo socialnih partnerjev na področju vseživljenjskega učenja, mobilnosti oziroma migracij delavcev, upravljanja raznolikosti delavcev, pridobivanju znanja na področju neformalnega in priložnostnega učenja, kariernega svetovanja, poklicnega usposabljanja, dokvalifikacij in prekvalifikacij, varnosti in zdravja pri delu ter na področju spodbujanja sodelovanja delavcev pri upravljanju. Prav tako se bo prizadevalo za višanje usposobljenost socialnih partnerjev za vodenje učinkovitega socialnega dialoga na državni, panožni in podjetniški ravni v Sloveniji ter za učinkovito sodelovanje s socialnim partnerji na ravni EU in
krepitvi vloge socialnih partnerjev pri obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih.

Pričakuje se, da bo v usposabljanje vključenih 90 zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev, od tega naj bi vsaj 95 odstotkov vključenih uspešno končalo usposabljanje.