Solventnost 2: imeti dovolj kapitala za vsa tveganja

Velika zavarovalniška direktiva Solventnost 2 bo 1. januarja 2016 končno začela veljati.

Objavljeno
21. december 2015 12.01
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana − Zdaj ni več dvoma, velika zavarovalniška evropska smernica Solventnost 2 bo z novim letom končno zatresla evropski zavarovalniški svet, ki se bo po novem vrtel po njenih notah. Vse bo drugače: od kapitalskih zahtev, z njimi povezanimi tveganji, odgovornosti, preglednosti. Celo zavarovanci naj bi bili odslej primerneje zaščiteni. Na Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN), ki jo vodi Sergej Simoniti, pravijo: »Menimo, da so zavarovalnice pripravljene na Solventnost 2.« Tudi bojazni, da katera od zavarovalnic ne bi bila kapitalsko ustrezna po novih, strožjih pravilih S2, ni. »Po podatkih in ocenah, s katerimi razpolagamo, bodo vse zavarovalnice ob uvedbi Solventnosti 2 kapitalsko ustrezne,« so prepričani na AZN.

Večja trdnost za težje čase

Nove zahteve S2, ki so nastajale celo desetletje, naj bi v zavarovalniški svet prinesle več trdnosti in pripravljenosti – tudi za tveganja v težjih obdobjih. Na AZN so nam strnjeno odgovorili: »Zavarovalnice bodo morale imeti dovolj kapitala za pokrivanje vseh tveganj, ki se jim izpostavljajo. Podobno kot že velja v bančnem sektorju, bo morala vsaka zavarovalnica po novem izvajati notranjo oceno ustreznega kapitala. Uvaja se tudi novo poročanje o tveganjih, ki se jim zavarovalnice izpostavljajo, in bo sestavni del letnih razkritij zavarovalnic.

Solventnost 2 tudi uvaja nova pravila o sistemu korporativnega upravljanja zavarovalnic, posebno v zvezi z upravljanjem tveganj.« V Zavarovalnici Triglav pravijo: »Zahteve direktive smo ustrezno implementirali. Na strani naložb in obveznosti smo izvedli prilagoditve na spremenjen izračun kapitalskih zahtev v zavarovalnici. Ocenjujemo, da bo kapitalska ustreznost Zavarovalnice Triglav, merjena tudi po modelu Solventnosti 2, ostala primerno visoka.«

V naši največji zavarovalnici, torej v Zavarovalnici Triglav, še pojasnjujejo, da so pri implementaciji Solventnosti 2 uspešno končali razvojne aktivnosti, kot so izpolnitev regulatornih zahtev glede sistema upravljanja, sistema poročanja AZN in zunanjim deležnikom, izvajanja lastne, v prihodnost usmerjene ocene tveganj in solventnosti. »Pripravljeni smo na prehod v obdobje izvajanja rednih aktivnosti, ki se začnejo prihodnje leto,« so še napovedali.

Tudi Sava Re se je v zadnjih dveh letih intenzivno pripravljala na novo zavarovalniško ureditev, ki je »skladna z zahtevami nove direktive S 2«. V tej naši največji pozavarovalnici tudi pojasnjujejo, da so na področju tako imenovanih kvantitativnih izračunov »posamezne družbe skupine Sava Re, ki so znotraj Evropske unije, na podlagi standardne formule Solventnosti 2 izračunale primerne lastne vire sredstev ter zahtevani solventnostni kapital na dan 31. december 2014. Prav tako je bil narejen izračun omenjenih postavk za skupino Sava Re. Rezultati so pokazali, da so tako skupina Sava Re kot tudi posamezne družbe skupine Sava Re znotraj Evropske unije dobro kapitalizirane ter kapitalsko ustrezne tudi v skladu z metodologijo Solventnosti 2. Višina solventnostnega količnika na ravni skupine Sava Re je 192-odstotna.«

V Adriaticu Slovenici pa so nam odgovorili: »Prvega januarja 2016 bomo popolnoma v skladu z zahtevami nove zavarovalniške ureditve, katere glavni cilj je prepoznavanje vseh tveganj, ki smo jim zavarovalnice izpostavljene, seveda z namenom zagotavljanja še večje varnosti našim zavarovancem.« V Adriaticu Slovenici tudi pravijo, da so pripravljeni na nove regulatorne zahteve, hkrati pa so tako postali še odpornejši na tveganja, s katerimi se spoprijemajo ob svojem poslovanju.

Bo Solventnost 2 dražila zavarovanja

Ali se bodo zaradi različnih tveganj, ki jih bodo morale zavarovalnice po novem upoštevati, zviševale tudi cene zavarovalniških produktov ali pa bodo nekateri postali celo nezanimivi? Na te dvome je opozoril tudi Alberto Minali, glavni finančnik zavarovalnice Generali, na septembrski evropski konferenci o Solventnosti 2 v Ljubljani, saj je, kot je poročalo Delo, dejal, da bodo zaradi višjih kapitalskih zahtev prenehali prodajati produkte z zagotovljenim minimalnim donosom.

Kaj na takšne napovedi pravijo na zavarovalni agenciji? »Višina premije zavarovalnih produktov bo v novem režimu odvisna predvsem od zmožnosti posamezne zavarovalnice, da ustrezno modelira svoja zavarovalna tveganja in s tem doseže učinkovito alokacijo kapitala, na primer z uporabo posameznih oblik notranjih modelov ali s specifičnimi parametri. Za produkte z minimalnim zajamčenim donosom velja, da morajo imeti zanje zavarovalnice v obdobju nizkih obrestnih mer na razpolago veliko kapitala za pokrivanje vseh tveganj, ki izhajajo iz takih produktov. Zato pričakujemo, da bodo zavarovalnice prilagajale svojo ponudbo zavarovalnih produktov tako, da si bodo prizadevale za optimalno alokacijo kapitala glede na tveganje in donosnost.«

Kaj na to odgovarjajo v zavarovalnicah? V Triglavu pravijo, da »zahteve, ki jih prinaša Solventnost 2, lahko vplivajo na večjo variabilnost dobičkonosnosti produktov in na razvoj bodočih produktov. Lahko se zgodi, da bodo nekatere zavarovalnice na področju življenjskih zavarovanj morale presojati svojo ponudbo produktov z zajamčenimi donosi in višino svojih jamstev. Na področju premoženjskih zavarovanj se bodo še skrbneje presojala prevzeta tveganja zavarovalnice v zvezi s cenami produktov.«

V Adriaticu Slovenici menijo, da bodo morale zavarovalnice ob novih, načeloma višjih kapitalskih zahtevah razmisliti, katera zavarovanja bodo ponujale v prihodnosti oziroma prodajo katerih zavarovanj si bodo lahko privoščile glede na razpoložljiv kapital in kapitalsko zahtevo za ta zavarovanja. »Kapitalske zahteve za različne zavarovalne vrste se med seboj lahko tudi precej razlikujejo, načeloma velja, da so kapitalsko bolj obremenjena zavarovanja z vgrajenimi dolgoročnimi garancijami, zato je mogoče pričakovati, da bodo nastale spremembe v naboru ponudbe zavarovalnic. Za zdaj premij zavarovalnih produktov ne bomo višali.«

Težav ne pričakujejo

Ali bi se po skorajšnji uvedbi pravil Solventnosti 2 vendarle lahko kje zataknilo? Na AZN pravijo, da težav ne pričakujejo. »Večjih težav po uvedbi Solventnosti 2 ne pričakujemo, saj prehodno obdobje za zavarovalnice traja že od začetka leta 2014. Solventnost 2 bo posebej odpravila dosedanje omejitve pri naložbah, njihova struktura po posameznih zavarovalnicah pa bo odvisna predvsem od strategije upravljanja bilance.« Pričakujemo torej lahko, da se bodo »solventnostni« preklopi z novim letom kar najbolje ujeli in ne bo nobenih nepredvidenih kratkih stikov. Enega od njih je Slovenija tik pred dvanajsto rešila, ko je pred kratkim sprejela novi zakon o zavarovalništvu, ki seveda »pokriva« tudi Solventnost 2. Evropska komisija je namreč še 19. novembra Sloveniji (in še štirim članicam) izrekla drugi opomin, ker v svoj pravni red ni prenesla pravil in določil Solventnosti 2. Pet dni pozneje je državni zbor zakon sprejel, v sredo ta teden pa je bil že objavljen v uradnem listu.