Sredstva za večnamenske romske centre

Za aktivnosti 11 romskih centrov 1,68 milijona evrov, od tega 80 odstotkov evropskih.

Objavljeno
24. april 2017 23.12
Silva Čeh
Silva Čeh
Ljubljana - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad (SVRK), je izdala odločitev o podpori za »Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov«. Za izvedbo razpisa, ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je namenjenih skupaj 1,68 milijona evrov, Evropski socialni sklad bo prispeval okvirno 1,34 milijona evrov, od tega bo več kot 90 odstotkov sredstev prejela Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

S sredstvi iz razpisa se bo sofinanciralo projekte za vzpostavitev in delovanje večnamenskih romskih centrov, v katerih se bodo izvajale aktivnosti, namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji ter vzpostavitvi sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti (izobraževanja, usposabljanja, svetovanja ter druženja, itd.), so zapisali v sporočilu na spletni strani SVRK.

Z različnimi aktivnostmi, ki "se bodo izvajale v večnamenskih romskih centrih, je zmanjševanje tveganja revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in približevanje trgu dela ter aktivno vključevanje pripadnikov romske skupnosti v družbo v Sloveniji. Torej različne aktivnosti za pridobivanju novih znanj in kompetenc, ki omogočajo uspešnejši nastop na trgu dela ipd., za dvig kakovosti življenja, za spodbujanje in krepitev integracije v širšo skupnost.