Banka Slovenije: Skupen dolg slovenskih občin ni problematičen

Dolg lokalne ravni države je ob koncu leta 2013 znašal 2,1 % BDP oziroma slabe 3 % celotnega dolga države.

Objavljeno
09. september 2014 19.16
Je. G., Delo.si
Je. G., Delo.si

Ljubljana - Svet Banke Slovenije je obravnaval informacijo o zadolženosti občin, ki je dopolnila gradivo obravnavano na seji sveta konec julija. Takrat smo pisali, da je BS ugotovil, da v nekaterih občinah dolg na občana presega 690 evrov. Kot ugotavljajo, velikost dolga občin z makroekonomskega vidika ni problematična, saj je dolg relativno nizek, občine pa praviloma redno poravnavajo svoje obveznosti.

Dolg lokalne ravni države je ob koncu leta 2013 znašal 2,1 % BDP oziroma slabe 3 % celotnega dolga države, so zapisali po današnji seji sveta in pojasnili: »Občine se kratkoročno zadolžujejo iz likvidnostnih vzrokov, dolgoročno pa zaradi izvajanja investicij. Zadolževanje občin je zakonsko omejeno. Omejitev se nanaša na maksimalno dovoljeno kvoto letnih odplačil glavnice dolga z obrestmi (in ne na višino dolga) ter na soglasja, ki jih za zadolževanje občin daje Ministrstvo za finance. Po oceni so občine na podlagi podatkov za leto 2013 izkoristile približno polovico dovoljene kvote letnih odplačil dolga in obresti.«