Trgi v razvoju: Podjetniška zadolženost se je povečala

Za izboljšanje finančnega stanja podjetij na rastočih trgih bo potrebno temeljito finančno prestrukturiranje.

Objavljeno
13. november 2015 20.18
Gašper Dovč, Triglav Skladi
Gašper Dovč, Triglav Skladi

Stanje gospodarstva v skoraj celotni regiji rastočih držav že dalj časa precej peša, kar se seveda odraža tudi na kapitalskih trgih oziroma v razpoloženju vlagateljev pri investiranju v to regijo. Makroekonomski okvir vpliva tudi na podjetniški sektor, ki, kot kaže, na takšne razmere ni najbolje pripravljen. V prvi vrsti je struktura virov financiranja podjetij neustrezna.

V zadnjih letih se je zadolženost podjetij precej povečala, tako absolutno kot relativno. Finančni vzvod, merjen z razmerjem med sredstvi in lastniškim kapitalom, se je povišal v vseh sektorjih, z izjemo tehnologije in zdravstva. Med državami z najvišjim vzvodom prednjači Kitajska, sledijo ji Mehika, Filipini in Rusija, med sektorji pa industrijski sektor ter sektor potrošnje.

Trend povečevanja zadolženosti je značilen tudi za razvite trge, vendar so podjetja iz teh trgov ohranila raven učinkovitosti ter s tem dobičkovnih marž. Rast podjetniške zadolženosti na razvitih trgih je predvsem posledica prevzemnih aktivnosti ter vračanja lastniškega kapitala prek višjih dividend ter odkupov delnic, na rastočih trgih pa predvsem posledica investicij v osnovna sredstva. Očitno je, da so podjetja na rastočih trgih dodatne vire investirala v investicije z nižjo dodano vrednosti oziroma v projekte, ki niso prinesli pričakovanih rezultatov.

Zaskrbljujoč je tudi trend zniževanja dobičkonosnosti. Agregatna dobičkovna marža nefinančnega sektorja se je znižala z 12 odstotkov leta 2007 na slabih šest. Negativni trend je značilen za večino sektorjev, saj je le sektorjema tehnologije in potrošnje uspelo ohraniti višino marž iz leta 2007. Zato se znižuje tudi donosnost kapitala, tako lastniškega kot dolžniškega, saj so podjetja v preteklih letih precej napihnila svoje bilance.

Za izboljšanje finančnega stanja podjetij na rastočih trgih bo zato potrebno temeljito finančno prestrukturiranje, ki lahko na kratki rok dodatno negativno vpliva na rast gospodarstva. Za uspešno prestrukturiranje pa bo treba znižati investicije v osnovna sredstva, odprodati oziroma opustiti neosnovne in nedonosne programe ter prestrukturirati strukturo kapitala.