Triglav v leto 2016 z obetavnimi napovedmi

Skupina pričakuje za leto 2016 poslovni izid pred obdavčitvijo med 80 in 90 milijoni evrov

Objavljeno
18. december 2015 12.24
Zavarovalnica Triglav 22.maj 2013
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana − Skupina Triglav pričakuje za leto 2016 okrog 900 milijonov evrov kosmate zavarovalne premije in poslovni izid pred obdavčitvijo med 80 in 90 milijoni evrov. Ocenjujejo, da bo kapitalska trdnost Triglava po uveljavitvi Solventnosti 2 ustrezno visoka.

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je sprejel poslovni načrt za leto 2016 in v njem Skupina Triglav napoveduje, da bo v prihodnjem letu zbrala okrog 900 milijonov evrov premije. Sporočajo, da bodo tudi v prihodnje skrbeli še zlasti za finančno stabilnost družbe, ki se že doslej kaže v visokih bonitetnih ocenah ter varnosti in dobičkonosnosti poslovanja.

V državah, kjer Triglav deluje, se makroekonomske razmere izboljšujejo, a na zavarovalnih trgih bo okrevanje še naprej potekalo z zamikom in postopoma. Ob teh dejstvih in z upoštevanjem pričakovanega škodnega rezultata in nižjih donosov od finančnih naložb za leto 2016 skupina načrtuje poslovni izid pred obdavčitvijo med 80 in 90 milijoni evrov, konsolidirano kosmato zavarovalno premijo v višini okrog 900 milijonov evrov in kombinirani količnik okoli 95 odstotkov.

Pokojninska in zdravstvena zavarovanja v Sloveniji in na trgih jugovzhodne Evrope ostajajo za Triglav zelo pomembna dejavnost. Na kapitalskih trgih, še zlasti na trgih obveznic, ne pričakujejo bistvenih sprememb. Napovedujejo tudi, da se bo njihova razmeroma konservativna struktura naložb s poudarkom na naložbah s fiksnim donosom zmerno okrepila, nadaljevali bodo investiranje na tistih finančnih trgih, ki omogočajo boljšo likvidnost, ustrezno razpršitev in tudi pričakovano donosnost. Skupina pa se bo, kot poudarjajo, tudi v prihodnje osredotočala na stranke in krepila učinkovitost prodajne mreže.