Triglav - več premije, več dobička

Prvo devetmesečje je Skupina Triglav končala z dobičkom, visokim 94,9 milijona evrov, kar je za 6 odstotkov več kakor v enakem pobdobju lani

Objavljeno
20. november 2015 16.23
SLOVENIJA,LJUBLJANA,26.11.2012,ZAVAROVALNICA TRIGLAV.FOTO:MAVRIC PIVK/DELO
Silva Čeh, gospodarstvo
Silva Čeh, gospodarstvo
Ljublajna - Skupina Triglav, vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria, je v prvih devetih mesecih leta poslovala uspešno: v primerjavi z letom 2014 je dosegla 4-odstotno rast obračunane kosmate zavarovalne premije, ki znaša 718,3 milijona evrov in povečala dobiček pred obdavčitvijo in čisti dobiček; slednji je visok 80,9 milijona evrov.
Vse to je posledica uresničevanja zastavljene strategije, ki prinaša razvoj poslovanja na segmentu pokojninskih in zdravstvenih zavarovanj ter krepitev v regiji Adria. Skupina, ki se tudi v letu 2015 osredotoča na osnovno dejavnost - zavarovalništvo, je prvo devetmesečje leta zaključila z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 94,9 milijona evrov; to je za 6 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Izboljšal se je tudi kombinirani količnik, ki je bil 91,7 odstotka, so sporočili iz Triglava.
V Sloveniji je Zavarovalnica Triglav glede na lansko devetmesečje obračunala približno enako višino kosmate zavarovalne premije (463,2 milijona evrov). Premija Triglav, Zdravstvene zavarovalnice je bila za en odstotek višja.
V ostalih petih državah regije Adria, v katerih posluje Skupina Triglav, so vse odvisne zavarovalne družbe povečale premijo v primerjavi z enakim obdobjem lani. Najvišjo, 30-odstotno rast zavarovalne premije, je dosegla na srbskem trgu, v Makedoniji je bila premija višja za 14 odstotkov, v črni gori za 9 odstotkov in na Hrvaškem za 7 odstotkov. Na trgu Bosne in Hercegovine je sarajevska zavarovalnica dosegla 9-odstotno in zavarovalnica v Banja Luki 8-odstotno rast premije.

Nižje škode
V primerjavi z lanskim obdobjem je Skupina letos imela za odstotek manj kosmatih zneskov škod (435,1 milijona evrov), matična družba pa za štiri odstotke manj (283,5 milijona evrov). K temu je očotno pripomogla prijazna narava, saj v letošnjem letu ni bilo večjih škodnih dogodkov. A na Triglavu poudarjajo, da so na poslovne rezultate skupine pomembno vplivali tudi donosi od finančnih naložb. Ti so bili zaradi rasti splošne ravni obrestnih mer in posledičnega padca cen dolžniških vrednostnih papirjev glede na lansko primerljivo obdobje nižji za 28 odstotkov.

Višji dobiček
Skupina Triglav je tretje četrtletje končalas čistim dobičkom v višini 80,9 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov več kot lani. Dobiček pred obdavčitvijo v višini 94,9 milijona evrov je bil v primerjavi s preteklim letom višji za 6 odstotkov. Čisti dobiček Zavarovalnice Triglav je znašal 53,8 milijona evrov (4 odstotke manj kot lani), dobiček pred obdavčitvijo pa je ostal na lanski ravni (65,9 milijona evrov).

Izboljšano poslovanje v osnovni dejavnosti
Skupina Triglav in matična družba sta izboljšali kombinirani količnik, ki kaže uspešnost poslovanja v osnovni dejavnosti. Ob koncu devetmesečja 2015 je bil količnik Skupine 91,7 odstotka, kar je za 3,7-odstotne točke bolje kot v enakem lanskem obdobju, količnik Zavarovalnice Triglav pa 85,7 odstotka (za 8,6-odstotne točke bolje).

Visoka bonitetna ocena
Skupina Triglav tudi v letošnjem letu ostaja finančno trdna in stabilna, kar potrjujeta bonitetni oceni »A-« bonitetnih agencij Standard & Poor's in A.M. Best s pozitivno srednjeročno napovedjo. čvrsto osnovo za uravnoteženo poslovanje in zagotavljanje dolgoročne varnosti zavarovancev izkazujejo zavarovalno-tehnične rezervacije v vrednosti 2.606,8 milijona evrov in celotna vrednost kapitala v višini 690,0 milijona evrov.

Pomembne postajajo stranke
Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob objavi rezultatov povedal: »Rezultati letošnjega devetmesečnega poslovanja Skupine Triglav, ki jo sooblikuje skoraj 5400 zaposlenih na sedmih trgih, potrjujejo uspešno izvajanje strateških ciljev, in to kljub zahtevnim razmeram na trgih, na katerih smo prisotni. Gospodarske razmere v večini držav, v katerih poslujemo, se izboljšujejo, a zmerno in postopoma. V zavarovalništvu se bo to pokazalo šele z določenim zamikom. Poleg tega moramo upoštevati tudi posebnosti vsakega od naših trgov, na primer na Hrvaškem je še vedno močan vpliv lanske liberalizacije trga zavarovanj avtomobilske odgovornosti z zniževanjem cen. Na kapitalskih trgih ne pričakujemo takih izjemnih donosov od naložb kot lani. V zavarovalni dejavnosti, ki je steber poslovanja Skupine Triglav, nadaljujemo aktivni tržni nastop, krepitev učinkovitosti prodajne mreže in oblikovanje storitev po meri zavarovancev. Primer koraka v to smer je poslovni model, ki združuje zavarovalni produkt, vozne navade uporabnikov mobilne aplikacije in inovativno telematsko rešitev. Tovrstno ponudbo smo v Triglavu kot prvi v Sloveniji in regiji Adria razvili in ponudili v letošnjem letu.«