Umar za letos zvišal napoved gospodarske rasti na 5,1 odstotka

Gonila razvoja bo pospešena rast izvoza, naložb in zasebnega povpraševanja.

Objavljeno
15. marec 2018 12.31
jsu/bostjan vasle
Miha Jenko
Miha Jenko

Ljubljana - Napoved gospodarske rasti za letos je Umar precej zvišal, in sicer z jesenskih 3,9 na 5,1 odstotka, kar pomeni nadaljevanje lanske tigrovske rasti. Visoka in široko osnovana rast naj bi temeljila na dinamičnem izvozu in naložbah ter okrepljeni domači zasebni potrošnji.

Umar je ob nadaljevanju ugodnih gospodarskih gibanj v mednarodnem okolju zelo zvišal tudi napoved za prihodnje leto, in sicer s 3,2 na 3,8 odstotka. Glavna gonila visoke rasti so še vedno tuje povpraševanje in vse večja izvozna učinkovitost slovenskega gospodarstva, visoka, več kot desetodstotna rast naložb in tudi vse večje domače zasebno povpraševanje, je ob predstavitvi pomladanske napovedi gospodarskih gibanj povedal v. d. direktorja Umarja Boštjan Vasle.

Ugodne razmere je mogoče čutiti tudi na trgu dela. Število registriranih brezposelnih naj bi se letos znižalo z lanskih 88.600 na 75.600, po drugi strani pa se bo število zaposlenih še naprej povečevalo. Še posebno spodbudno je, da se zaposlenost najbolj povečuje med mladimi in starejšimi od 50 let, torej v kritičnih starostnih skupinah, kjer smo do zdaj najbolj zaostajali za Unijo.

Slovensko gospodarstvo po mnenju Umarja vzdržno raste, večina kazalnikov nakazuje, da se še ne pregreva: rast plač je še naprej umirjena, kreditna aktivnost bank se povečuje, a je še vedno nizka, tudi stopnja inflacije je na ravni 1,4 odstotka zelo umirjena. Hitro se zvišujejo le cene nepremičnin.


 

In kaj so največji slovenski makroekonomski izzivi za naprej? V Umarju izpostavljajo demografske spremembe, kjer bo treba sprejeti nadaljnje ukrepe; prenizko produktivnost, kjer Slovenija še vedno za 20 odstotkov zaostaja za evropskim povprečjem; in javne finance, pri katerih je najbolj problematičen visok javni dolg (v zvezi z demografijo), še posebno ker se obresti nanj utegnejo še zvišati in s tem povečati breme za davkoplačevalce.

Med domačimi tveganji izstopa še previsoka rast plač, med tujimi pa gospodarska politika ZDA, negotovost na finančnih trgih in politična tveganja v EU.

Odstop premiera  brez pomembnejšega vpliva

In kako bodo na napovedi vplivali odstop premierja, predčasne volitve in dejstvo, da bo vlada vodila tekoče posle? »Ob pripravi napovedi nismo vedeli, kaj se bo zgodilo z vlado, smo se pa zavedali, da so volitve blizu. V napovedi smo upoštevali, da se politični cikel zaključuje in da ne moremo pričakovati pomembnejših, večjih ukrepov makroekonomske politike, ki bi bistveno vplivali na makroekonomsko sliko. Kar se je zgodilo včeraj, zato ne bo imelo pomembnejšega vpliva na makroekonomske razmere,« je povedal Vasle in na novinarsko vrtanje dodal, da ga je premierov odstop presenetil.