Umar: razmere na trgu dela zelo ugodne, rast plač se krepi 

Število registriranih brezposelnih medletno nižje za 15 odstotkov, inflacija ostaja precej pod ciljem ECB.

Objavljeno
13. februar 2018 14.48
M. J.
M. J.

Ljubljana – Razmere na trgu dela ob široko osnovani in visoki gospodarski rasti ostajajo zelo ugodne, ugotavlja Umar v novi številki Ekonomskega ogledala. Število delovno aktivnih se je ob koncu lanskega leta ponovno povečalo v večini dejavnosti zasebnega sektorja in se tako približuje predkrizni ravni, število registriranih brezposelnih pa se je medletno znižalo za skoraj 15 odstotkov. 

Tudi kratkoročna pričakovanja podjetij glede prihodnjega zaposlovanja ostajajo ugodna. Ob tem pa se na trgu dela vedno bolj odraža vpliv demografije, ki dodatno prispeva k zmanjševanju razpoložljive delovne sile. To po oceni Umarja prispeva tudi k vse večjemu zaposlovanju tujcev v nekaterih dejavnostih.

Rast plač je v zadnjem obdobju višja, vendar ostaja nižja kot v predkriznem obdobju. Povprečna bruto plača je bila v enajstih mesecih lanskega leta medletno višja za 2,7 odstotka, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Rast plač za zdaj ne presega rasti produktivnost in tako še ne povzroča vidnejših neravnotežij, poudarjajo na Umarju.

Kar zadeva inflacijo, ostaja nizka: medletna rast cen življenjskih potrebščin se je decembra lani nekoliko povišala in medletno znašala 1,7 odstotka – kar je še pod inflacijskim ciljem ECB, k temu pa so največ prispevale višje cene energentov in hrane. Glede na predhodne mesece se je okrepil tudi prispevek cen oblačil in obutev, prispevek cen storitev pa se je zmanjšal. Gibanje osnovne inflacije ne nakazuje večjih pritiskov na rast cen, še ugotavljajo na Umarju.

V svoji zadnji, jesenski napovedi je Umar za letos napovedal 3,9-, za prihodnje leto pa 3,2-odstotno gospodarsko rast, dvoodstotno realno rast bruto plač in znižanje števila brezposelnih na 82.000.