Ustavno sodišče delno sprostilo notarsko prodajo nepremičnin

Notarska prodaja nepremičnin, za katere je bila hipoteka sklenjena pred 9. oktobrom 2013, se ustavi, notar pa mora vrniti plačano varščino.

Objavljeno
20. november 2015 15.06
sipic/kolosej
Je. G., Delo.si, STA
Je. G., Delo.si, STA
Ljubljana − Ustavno sodišče je sprostilo izvrševanje določb oktobra 2013 prenovljenega zakona o finančnih zavarovanjih, ki omogočajo notarsko prodajo nepremičnin na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Prepovedalo pa je notarsko prodajo v tistih primerih, ko so bile hipoteke ustanovljene še pred uveljavitvijo novele zakona, poroča STA.

Notarska prodaja nepremičnin, za katere je bila hipoteka sklenjena pred uveljavitvijo novele zakona 9. oktobra 2013, se ustavi, notar pa mora vrniti plačano varščino, je razvidno iz danes objavljene odločbe ustavnega sodišča. Prav tako mora notar hipotekarnemu upniku obračunati nastale notarske stroške v breme predujma, razliko pa mu vrniti.

Ustavno sodišče je določbe zakona o finančnih zavarovanjih, ki omogočajo notarsko prodajo nepremičnin na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, do končne odločitve zadržalo oktobra lani. Pobudo je vložila družba Kolosej kinematografi, ki se ji ne zdi prav, da nima pri notarski prodaji zastavljene nepremičnine nobenega vpliva na ceno.

Nova Ljubljanska banka (NLB) je namreč takrat kot hipotekarna upnica prodajala kompleks kinodvoran Kolosej v ljubljanskem BTC, izhodiščna cena pa je bila v skladu z zakonom postavljena pri 70 odstotkih ocenjene vrednosti nepremičnine, to je 7,78 milijona evrov. Kmalu po začasnem zadržanju določb zakona je družba Kolosej kinematografi kompleks kinodvoran v BTC za 15 milijonov evrov prodala družbi SIP nepremičnine.

Medtem se je družba Kolosej kinematografi znašla v postopku prisilne poravnave, NLB pa zahteva stečaj, saj dvomi, da bo poravnava uspešna. Narok za obravnavo ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave na Okrožnem sodišču v Ljubljani je bil že večkrat preložen, zdaj je sklican za 15. december.

Zunajsodna prodaja z notarsko hipoteko zastavljene nepremičnine je ena od bistvenih novosti novele zakona o finančnih zavarovanjih, ki jo je DZ sprejel septembra 2013. Sprejeta je bila s ciljem, da se pospeši možnost unovčenja zavarovanj, ki jih imajo banke in Družba za upravljanje terjatev bank. Dotlej so se namreč banke zaradi zapletenih sodnih postopkov unovčevanja hipotek le redko odločale za realizacijo hipotek.