V prihodnjem letu za mlada podjetja 36 milijonov evrov

V finančni perspektivi 2014−2020 prek Slovenskega podjetniškega sklada načrtovanih 320 milijonov evrov za mlada podjetja.

Objavljeno
09. september 2014 15.16
reut*evri
Barbara Pavlin, gospodarstvo
Barbara Pavlin, gospodarstvo

Ljubljana − Iniciativa Startup Slovenije v tem tednu pripravlja dogodke za nova razpisa SK50 in SK200 ter nova podjetniška pospeševalnika, ki so namenjeni znanstvenikom, raziskovalcem, nadarjenim študentom in profesorjem. Ustanavljanje inovativnih zagonskih podjetij je namreč eden najobetavnejših, a še vedno premalo izkoriščen načinov za komercializacijo novih izumov in tehnologij.

Kot odgovor na pomanjkanje kapitala v najzgodnejši semenski fazi in posledično odhajanja obetavnih startupov v tujino, sta nastala oba omenjena razpisa, ki ju izvaja Slovenski podjetniški sklad, in nova pospeševalnika Startup Geekhouse in GoGlobal Slovenija. Za letos je na voljo 2,4 milijona evrov, rok za prijavo v predselekcijo pa je 15. september.

Kot je dejala direktorica SPS Maja Tomanič Vidovič, so se pri vzpostavljanju obeh pospeševalnikov prvič v zgodovini spodbujanja podjetništva v Sloveniji res konstruktivno odzvali in povezali vsi pomembnejši akterji − od subjektov inovativnega okolja, kot so tehnološki parki in podjetniški inkubatorji, do najboljših zasebnih izvajalcev specializiranih programov za startupe, kot so CEED, Hekovnik in 30Lean.

»Navdušeni smo tudi nad pozitivnim odzivom institucij znanja oziroma univerz in inštitutov, zasebnih investitorjev in mentorjev, kot so Miha Mikek iz Celtre, Davorin Gabrovec iz Databoxa, Andraž Tori iz Zemante ali Andraž Logar ter Matic Bitenc iz 3fs,« je povedala Tomanič Vidovičeva.

Oba razpisa in programa pospeševalnikov letos izvajajo pilotno, kar pomeni, da jih bodo na podlagi povratnih informacij podjetnikov oziroma njihovih konkretnih vprašanj in predlogov še izboljševali in dopolnjevali.

Ustvarijo petino delovnih mest

V zadnjih štirih letih je 500 mladih podjetij, ki jih je podprl SPS, ustvarilo skupno približno tisoč novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo (v povprečju dve novi delovni mesti na podjetje). Tudi sicer rezultati SPS kažejo, da mlada podjetja, vključno z zagonskimi podjetji, ustvarijo približno 20 odstotkov vseh delovnih mest med vsemi podprtimi podjetji.

V podobnem obsegu kot letos bo SPS tudi v prihodnjem letu nadaljeval finančne spodbude za mlada podjetja, saj jih bo podprl približno 400, od tega okoli sto čistih zagonskih podjetij oziroma podjetij, ki so mlajša od 12 mesecev, v skupni višini 36,2 milijona evrov. Za zagonske spodbude bo namenjenih 5,8 milijona evrov, za lastniško financiranje v obliki tveganega kapitala šest milijonov evrov ter za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 22 milijonov evrov.

Prihodnje leto dva semenska razpisa

Za razpisa SK50 in SK200 za dodeljevanje konvertibilnih oziroma klasičnih lastniških vložkov pa bo sklad zagotovil enako vsoto kot letos, torej 2,4 milijona evrov, s to razliko, da bosta razpisa objavljena dvakrat oziroma se bosta izvedla prek dveh odpiranj.

Ker je podpora mladim podjetjem eno od priporočil evropske komisije, je v trenutno sprejetih strateških usmeritvah SPS za finančno perspektivo 2014−2020 načrtovanih skupaj približno 320 milijonov evrov finančnih spodbud. S temi sredstvi načrtuje SPS podpreti približno 3500 mladih podjetij, za katera je do leta 2020 načrtovano, da bodo ustvarila 7000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.