V pripravi pravne podlage za novo zadolževanje

Ministrstvo za finance: Obseg zadolževanja države ostaja nespremenjen.

Objavljeno
11. september 2013 22.17
suhadolnik denar
Miha Jenko, Nejc Gole, gospodarstvo
Miha Jenko, Nejc Gole, gospodarstvo
Ljubljana – »Odgovor je ne.« Tako so nam ministrstvu za finance odgovorili na vprašanje, ali načrtujejo izdajo nove državne obveznice v višini ene milijarde evrov za sanacijo bank. So nam pa potrdili, da pripravljajo »pravne podlage za nove posle zadolževanja«.

Ali se res pripravljajo novela zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS), ki naj bi omogočil izdajo državnih obveznic v novi višini ene milijarde za sanacijo bank in nove obremenitve davkoplačevalcev, je finančnega ministra Uroša Čuferja v pismu spraševal sekretar sindikata državnih organov Slovenije Drago Ščernjavič. Zanimalo ga je tudi, ali naj bi o tem potekalo usklajevanje z Banko Slovenije.

Na ministrstvu za finance so nam pojasnili, da so »koalicijsko usklajevali novelo ZIPRS1314, ki pomeni poseg v obstoječi ZIPRS. Predlagana novela zakona vsebuje pravno podlago za izvajanje novih poslov zadolževanja, ki jih glede na obstoječo pravno podlago trenutno ne moremo izvajati, medtem ko obseg zadolževanja ostaja nespremenjen in je skladen z obsegom zadolževanja, kot je bil določen ob rebalansu proračuna 2013.«

Po naših podatkih se novela nanaša na tako imenovane repo posle. Vsekakor pa zadolžitev ne bi smela preseči 900 milijonov evrov, saj se je država že maja zadolžila za 2,2 milijarde evrov, dovoljen obseg zadolževanja pa znaša 3,095 milijonov evrov.