V zavarovalnici Grawe dosegli rekordno rast

Pri zavarovalnici Grawe Slovenija ugotavljajo, da so se jim ukrepi na področju razvoja zavarovanj obrestovali.

Objavljeno
12. marec 2018 16.15
Slovenija, Skoke, 22.6.2009 - donacija zavarovalnice Grawe letalskemu centru skoke za boj proti toci foto:Tadej Regent/Delo
Silva Čeh
Silva Čeh

Maribor – Z 42,6 milijona evrov skupnih prihodkov od zavarovalnih premij so v Zavarovalnici Grawe bistveno presegli postavljene načrte in število sklenjenih zavarovanj povečali na več kot 353.000. Najvišje prihodke so imeli na področju premoženjskih zavarovanj, najvišjo rast na višini premij pa so dosegli na področju avtomobilskih zavarovanj.

Kot ocenjujejo, so se  z dosegnjem ciljev v letu 2017 » v lanskem letu znova po višini finančnih naložb vpisali na zemljevid kot ena od kapitalsko najstabilnejših finančnih institucij v Sloveniji in tudi v Evropi«.

Poslovni izid pred obdavčitvijo je znašal dva milijona evrov, čisti dobiček se je povzpel na 1,6 milijona evrov. V letu 2017 je zavarovalnica izplačala 24.169 odškodnin in zavarovalnin. Obračunane zavarovalnine in kosmati zneski za izplačilo škod Grawe zavarovalnice v 2017 so znašali 32,4 milijona evrov, kar je 15 odstotkov več kot leta 2016.
Kosmati prihodki od zavarovalnih premij so, so kot rečeno, dosegli 42,6 milijona evrov, od tega 25,2 milijona evrov na področju premoženjskih zavarovanj.

Raste stopnja zadovoljstva strank

Pri zavarovalnici Grawe Slovenija, ki pri nas deluje že 27 let, ugotavljajo, da so se jim ukrepi na področju razvoja zavarovanj, kvalitetnega svetovanja in servisa strank ter premišljene distribucije, obrestovali. Grawe: »Dvigujejo stopnjo zadovoljstva strank.« Ta se odraža tudi na rasti zaračunanih premij v višini 2,35 odstotka, največja rast je bila dosežena na področju avtomobilskih zavarovanj, saj so obračunane premije znašale 16,3 milijona evrov, kar je za 11,4 odstotka več kot prejšnje leto.

Skupna višina zavarovalnih vsot življenjskih zavarovanj je konec leta 2017 dosegla 478 milijonov evrov. Strankam Grawe zavarovalnice, ki imajo sklenjeno življenjsko zavarovanje z udeležbo pri dobičku, se vsako leto pripiše dobiček iz poslovanja; več tisoč strankam so ga pripisali skupno v vrednosti 11,3 milijona evrov.

Tudi z upravljanjem finančnih naložb so zadovoljni, stabilizirali so finančni položaj zavarovalnice in ohranili  vrednost finančnih naložb na ravni iz leta 2016 v višini 195 milijonov evrov. S tem je Grawe zavarovalnica ena od kapitalsko najstabilnejših finančnih institucij v Sloveniji in tudi v Evropi, ocenjujejo.