Vključujoče zavarovalništvo

Z novimi mini zavarovanji, ki jih spremlja pospešena digitalizacija, pridobijo zavarvanci in zavarovalnice.

Objavljeno
17. maj 2017 18.57
CHINA-STORM/
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana – Vključujoče zavarovalništvo je zanimivo zlasti za populacijo z nižjimi prihodki, s pospešeno digitalizacijo pa se odpirajo pomembne niše mikrozavarovanj, tudi v vzhodno evropskih in drugih regijah po svetu, kjer je zavarovalniška penetracija nizka, so ugotavljali na mednarodni zavarovalniški konferenci v Ljubljani.

Kot je dejal Sergej Simoniti, direktor Agencije za zavarovalni nadzor, so mikrozavarovanja lahko koristna tudi za države, saj bi se z njimi lahko zmanjšala skrb za državljane in s tem tudi za davkoplačevalce. Gre za nove modele v finančni industriji, ki so lahko priložnost za zaščito manj premožnih ljudi in izziv za industrijo in regulatorje, je dejal Gorazd Renečej iz finančnega ministrstva.

Tudi Peter Braumuller, direktor avstrijskega nadzornika zavrovalnic FMA, je menil, da lahko imajo tovrstne oblike zavarovanj mnogo pozitivnih učinkov, ki bodo dvignile zavrovalniško penetracijo in vključile v zavarovanja tudi tisto populacijo, ki zdaj sploh nima te možnosti.

Andrea Keenan iz institucije AMBEST je med drugim izpostavila zlasti razvijajoče se trge od Azije, Indije, Afrike in dela Južne Amerike, kjer je mogoče s tovrstnimi vključujočim zavarovalništvom, enostavnimi zavarovalniškimi policami zajeti tudi populcijo z nizkimi prihodki.

Mikro in vključujoča zavarovanja so izziv za zavarovaniško industrijo: lahko generirajo povpraševanje, hkrati se z njimi pokriva zavarovanje tam, kjer so sicer ovire zanj, s tem pa se izboljšuje tudi t. i. zavrovalniški indeks in nenazadnje so lahko pomemben element socialne zaščite v teh regijah, je dejala Hannah Grant iz institucije A2ii.

V nekaterih državah od Južne Amerike do Azije, Indije, Kitajske in Afrike imajo vpeljane posebne ureditve za tovrstna zavarovanja. Kakšna regulacija se obeta razviti Evropi in s tem tudi Sloveniji glede mikro zavarovanj? Kot je dejal Sergej Simoniti, jasnega odgovora še ni, deloma bodo to vprašnja odprli tudi na tej konferenci. Gotovo pa zavarovalniška ureditev Solventnost 2 postavlja zavarovalnicam razmeroma visoke zahteve, a odgovor pri mikro zavarovanjih je mogoče iskati tudi v načelu proporcionalnosti. Ta zavarovanja se bodo razvijala tudi v odvisnosti od razvitosti trga, v

Evropi pa po mnenju Simonitija zlasti na področju premoženjskih zavarovanj, zlasti pred potresi, poplavami in v kmetijstvu. V drugih sredinah, kot je denimo Afrika, kot je povedal Jean-Francoise Diet, so vključujoča in mikro zavarovanja zelo pomembna pri zdravstvenih zavarovanjih, digitalni razvoj pa lahko preko mobilnih zavarovanj reši v nekaj letih milijon življenj v določenih predelih Afrike.

Gregor Pilgram, član uprave Generali CEE Holding, je povedal, da so seveda v velikih razvijajočih trgih tovrstna zavarovanja zelo pomembna, saj nove tehnologije omogočajo zavarovanje tudi tam, kjer večina prebivalstva še ni zavarovana; že v vzhodnem delu Evrope. A ne gre samo za neke vrste socialna zavarovanja, ampak tudi nišne priložnosti, čemur naj bi se prilagodila tudi regulacija. Sproti se pojavljajo tudi nova tveganja kot je pred nekaj dnevi izbilo tveganje kibernetnega kriminala. 

V regijah od Afrike, Azije, Inidje in delov Južne Amerike je koncpet vključujočega zavarovalništva drugačen, tam se, pravi Pilgram, rešujejo veliki makroekonomski problemi, z mikro zavarovanji pa se lahko hitro dvigne penetracija zavarovanj in preko novih tehnologij vzpostvalja socialni sistem na relativno hitri način.