Vlada o davku na nepremičnine še ta teden

Najnovejši predlog zakona razlikuje tri vrste stanovanjskih nepremičnin.

Objavljeno
07. oktober 2013 14.59
*bra* Blejski otok
Milka Bizovičar, gospodarstvo
Milka Bizovičar, gospodarstvo

Ljubljana - Ministrstvo za finance je vladi poslalo končni predlog zakona o davku na nepremičnine. Po pričakovanjih ga bo obravnavala že ta četrtek, parlament pa verjetno že na seji čez 14 dni.

Če bo šlo vse po načrtih ministrstva, bo zakon začel veljati že s 1. januarjem 2014, nadomestil pa bo vse do zdaj veljavne nepremičninske davščine, torej nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest in tudi davek na nepremičnine večje vrednosti. Pomembna razlika je, da bo po izračunih ministrstva z novim davkom v blagajno priteklo več denarja.

Občine naj bi v naslednjih treh letih v svoje proračune dobivale enake zneske, kot so jih s pobranimi davščinami za lansko leto, s preostankom bodo polnili državni proračun. Kasneje pa naj bi si občine in država izkupiček enakopravno razdelile, predvidoma pa v občinske proračune naj ne bi priteklo manj kot v letu 2012.

Po ocenah se bodo zaradi uvedbe davka na nepremičnine prihodki proračuna v letu 2014 povečali za 205 milijonov evrov na 412 milijonov.

Nepremičnine večje vrednosti bodo še naprej bolj obdavčene

Predlagane davčne stopnje za stavbe in dele stavb so najnižje za rezidenčne stanovanjske nepremičnine, in to 0,15 odstotka ocenjene tržne vrednosti, kot je zapisana v registru nepremičnin. To ne velja za stanovanja, vredna več kot 500.000 evrov - ta bodo obdavčena po 0,4-odstotni stopnji, če so nerezidenčna, pa po 0,75-odstotka. Kot so izračunali na ministrstvu, naj bi lastnik 80 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Ljubljani v povprečju plačal 230 evrov davka na nepremičnine, v Murski Soboti pa približno 65 evrov.

Osnova za nerezidenčna stanovanja je 0,5 odstotka, kar velja tudi za javne in kulturne spomenike, sakralne objekte itn. Največ, po 0,75-odstotni stopnji bodo obdavčene poslovne in industrijske nepremičnine, razen energetskih - te bodo obdavčene po 0,4-odstotni stopnji. Ministrstvo za kmetijske stavbe predlaga 0,3-odstotno stopnjo.

Predlagane davčne stopnje za zemljišča so od 0,07 odstotka za gozdna zemljišča do 0,75 odstotka za zemljišča za poslovno in industrijsko rabo. Kmetijska zemljišča bodo obdavčena po 0,15-odstotni stopnji, zemljišča za gradnjo stavb pa po 0,5-odstotni stopnji. Neplodna zemljišča so izvzeta iz obdavčenja, prav tako tudi varovalni gozdovi, gozdni rezervati in gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja. Zakon predvideva še, da občine smejo po triletnem prehodnem obdobju davčne stopnje povečevati oziroma zmanjševati za največ 2,5-krat.

Prve odločbe že marca

Pri izračunu davčne obveznosti se bo upoštevala posplošena tržna vrednost, zapisana v registru nepremičnin 1. januarja v letu, za katerega se bo davek odmerjal, odločbe pa lastniki nepremičnin lahko pričakujejo do 31. marca, davek pa bo treba poravnati do konca maja oziroma do konce septembra, če bo plačilo v treh obrokih.

Ker bodo za osnova za obdavčenje podatki o pripisani posplošeni tržni vrednosti nepremičnin iz registra nepremičnin, ki ga vodi geodetska uprava, bo moral ta organ vsem lastnikom do 1. februarja poslati obvestila o lastnostih nepremičnin in s pripisano vrednostjo ter informativnim davkom. Lastnikom, ki bodo morebitne popravke sporočili do 1. aprila, bo davčna uprava odmerila davek v skladu s tem.