Vlagatelji v obveznice rožljajo z zahtevo po ustavni presoji

Imetniki podrejenih obveznic bank nasprotujejo njihovi pretvorbi v delnice in prisilni razlastitvi

Objavljeno
08. oktober 2013 15.15
NLB,Ljubljana Slovenija 28.06.2013
Vanja Tekavec, gospodarstvo
Vanja Tekavec, gospodarstvo
Ljubljana – »Imetniki podrejenih obveznic domačih bank ne privolimo v prisilno razlastitev našega premoženja v bankah, smo pa v zameno za stabilen finančni instrument pripravljeni sodelovati pri sanaciji bank,« pravi njihov predstavnik in predsednik društva Mali delničarji Slovenije Rajko Stankovič.

Skupina imetnikov podrejenih obveznic domačih bank je prejšnji teden na Banko Slovenije naslovila predlog, kako odgovoriti na zahteve evropske komisije glede porazdelitve bremen pri zagotavljanju kapitalske ustreznosti slovenskih bank. Komisija namreč zahteva, da morajo stroške sanacije bank, ki jim pomaga država, nositi tudi lastniki podrejenih obveznic, zato na finančnem ministrstvu že pripravljajo spremembe zakona o bančništvu, s katerimi bi v zakon uvedli zahtevani mehanizem.

Za donosnejši in varen finančni instrument

V praksi spremembe, ki se pripravljajo, pomenijo možnost, da bi v tistih bankah, ki so najbolj problematične, omogočili odpis nakopičene izgube v breme kapitala. V banki, kjer bi ugotovili padec kapitala pod zakonsko določeno raven, bi to pomenilo, da bi vse izdaje podrejenih obveznic konvertirali v delniški kapital, kar pomeni, da bi tudi imetniki podrejenih obveznic postali prisilni lastniki bank. Ker za lastnike podrejenih obveznic to ni ugodna rešitev, ji nasprotujejo in predlagajo, naj izdajatelji (torej banke) imetnikom podrejenih obveznic namesto delnic ponudijo drug, bolj donosen, predvsem pa varen finančni instrument.

»Zavedamo se težkih razmer v domačih bankah in smo skladno s priporočili komisije pripravljeni prevzeti del bremena sanacije bank, vendar le pod pogojem, da bomo še naprej lastniki stabilnega finančnega instrumenta. Naš predlog je, da se podrejene obveznice konvertirajo v navadne obveznice z rokom dospetja in z zajamčenim donosom, nižjim od donosa, kot nam ga danes prinašajo podrejene obveznice,« med drugim pravi Rajko Stankovič.

Odgovor Banke Slovenije pričakujejo kmalu

Odgovor BS pričakujejo kmalu, poudarjajo pa, da dogovora ne bo, če bo finančno ministrstvo vztrajalo pri predlagani pretvorbi podrejenih obveznic v lastniški kapital.

»Če bodo napovedane spremembe uveljavljene za obstoječe imetnike hibridnih in podrejenih obveznic, gre za protiustavno retroaktivno poseganje v pravice imetnikov finančnih instrumentov, zato napovedujemo zahtevo po presoji ustavnosti takšnega zakona in tožbe, če bo takšen zakon kljub predhodnim opozorilom sprejet,« še poudarja Stankovič.