Vpis dokapitalizacije NLB nazaj v roke višjega sodišča

Ustavni sodniki so zavrnili zahtevo višjega sodišlča za presojo ustavnosti določenih členov zakona o bančništvu.

Objavljeno
27. november 2015 12.51
jer nlb
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana - Ljubljansko višje sodišče bo, kot kaže, moralo nadaljevati sodni potopek o zakonitosti vpisa dokapitalizacije NLB. Ustavno sodišče je namreč zavrnilo njihovo pobudo presoje ustavnosti določenih členov zakona o bančništvu, zaradi česar je višje sodišče postopek prekinilo.

V Delu smo že avgusta lani razkrili, da je izbris delničarjev NLB in vpis dokapitalizacije NLB decembra 2013 v sodni register negotov. Na vpis teh sprememb se je namreč pritožil izbrisani delničar NLB Franci Perčič, ki je trdil, da vpis ni predvidel predhodnega znižanja osnovnega kapitala banke na nič, kar naj bi bil temelj za izbris delničarjev. Poleg tega Banka Slovenije menda ni predložila vseh listin, ki so podlaga za tak vpis. Višje sodišče je njegovi pritožbi ugodilo, okrožno sodišče pa je julija lani sklep spet vpisalo. Zadeva je nato spet pristala na višjem sodišču, ki pa je postopek prekinilo in na ustavno sodišče marca letos vložilo zahtevo za oceno ustavnosti devetih členov zakona o bančništvu, ki so bili podlaga za izbris podrejenih obveznic in delnic podržavljenih bank.

A ustavno sodišče je zdaj to zahtevo višjega sodišča zavrnilo. Kot je razumeti iz sklepa, višje sodišče po mnenju ustavnih sodnikov ni utemeljilo, zakaj bi mu navedeni členi zakona o bančništvu preprečevali ustavnoskladno odločitev. Ali povedano drugače, da mora sodišče brez tega presoditi, ali so v zadevi Francija Perčiča in drugih izpolnjneni pogoji za vpis sprememb glede NLB v sodni resgister.

Perčič je z odločitvijo ustavnega sodšča zadovoljen. Kot pravi, je ugotovilo, to kar je sam zatrjeval v pritožbi na prekinitev postopka - da ima višje sodišče vse elemente za odločitev.

 

Na višjem sodišču odločbe ustavnega sodišča ne komentirajo, ker da še ni pravnomočna in bo o njej višje sodišče v nadaljevanju odločalo v rednem postopku.