Vračilo dohodnine na računu sredi počitnic

Drugi sveženj informativnih izračunov je na poti k zavezancem, na vseh je datum 31. maj.

Objavljeno
30. maj 2017 20.34
Poštar 11.septembra 2015 [Ljubljana,poštarji,pošte]
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc

Ljubljana – Drugi, zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2016 je na poti k naslovnikom. Za vse velja, da jih je finančna uprava izdala 31. maja, zato so za vse naslovnike enaki tudi vsi drugi pomembni datumi. Vračila bodo na računih julija.

Za vse informativne izračune iz majskega svežnja velja, da jih je finančna uprava izdala 31. maja, čeprav pismonoše ne bodo raznosili vseh prvi dan. Rok za ugovor se bo pri vseh iztekel v petek, 30. junija. Preplačila dohodnine, ki jih je ugotovila z letnim obračunom, bo finančna uprava na transakcijske račune zavezancev nakazala najpozneje do petka, 28. julija. Zavezanci, ki so lani plačali premalo davka, bodo v ovojnicah dobili plačilni nalog za doplačilo dohodnine do ponedeljka, 31. julija.

Izračuni za vse

Pri prvem svežnju informativnih izračunov dohodnine za leto 2016, ki ga je finančna uprava izdala 31. marca, pa se 1. junija izteče rok za vračila dohodnine na transakcijske račune zavezancev. Nakazila ponavadi izvaja postopno več dni, tako da je večji del danes že v bankah. Dan pozneje, 2. junija, se za marčne izračune izteče še rok za doplačila prek plačilnih nalogov, ki so bili priloženi. Vnaprej določena datuma za vračilo in doplačilo vedno veljata le za prejemnike informativnih izračunov, ki ne oddajo ugovora, saj ta šteje za lastno napoved. Zavezanci z ugovori naj torej plačilne naloge kar zavržejo.

Finančna uprava novih informativnih izračunov za preteklo leto ne bo izdala, zato je odslej mogoče oddati le še samostojne davčne napovedi na predpisanih obrazcih. Rok zanje se bo iztekel 1. avgusta. Informativne izračune bodo letos drugič zapovrstjo dobili vsi državljani, ki so imeli lani kakršne koli dohodke, tudi zelo majhne, ki štejejo v letno davčno osnovo. Tudi nekdo, ki je kot svoj edini dohodek recimo dobil nagrado za križanko ali v televizijskem kvizu, bo iz informativnega izračuna izvedel, da je prireditelj igre v njegovem imenu plačal akontacijo dohodnine, ki znaša četrtino nagrade.

Nova pravila pri informativnih izračunih pa pomenijo tudi, da mora vsak prejemnik še tako nizkega obdavčljivega zneska sam oddati davčno napoved, če ne dobi informativnega izračuna. Ti morajo biti pri naslovnikih najpozneje 15. junija, a če do domačega predalčnika ne pridejo v nekaj dneh, naj zavezanec pri finančni upravi le preveri, ali so ga zanj sploh sestavili – če se je izgubil, lahko dobi kopijo.

V drugem svežnju je okoli 580.000 izračunov, pretežni delež z olajšavo za vzdrževane družinske člane. Zavezanci s to olajšavo namreč izračune ponavadi dobijo z majsko pošiljko.

Izjema, a tudi zavezanec

Olajšavo za vzdrževane družinske člane (VDČ) vsako leto uveljavi okoli 400.000 zavezancev. Pri odmeri za leto 2015 jih je bilo 403.294 (glej tabelo). Otroci do 18. leta starosti so lahko vzdrževani družinski člani brez vsakega pogoja. Za starejše so predpisana merila: starost, vpis v evidenco brezposelnih in lastni prihodki. »V zvezi z dokazovanjem upravičenosti do posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, ki je rezident Slovenije, na splošno velja, da zavezanci dostavijo dokumente, s katerimi dokažejo pravico do olajšave le, če so k temu pozvani v postopku odmere dohodnine,« pojasnjujejo v finančni upravi. Polnoletni otroci, ki se šolajo, na primer dobijo na izobraževalnih ustanovah potrdilo o vpisu.

Zakon našteva, za katere odrasle sorodnike, ki niso otroci, je še mogoče uveljaviti olajšavo, recimo za zakonca, mimo zakona pa le s sodno določbo. Otrok ali kateri koli drug družinski član bo ostal brez splošne olajšave, ki znaša 3302,70 evra, če nek drug zavezanec zanj uveljavlja olajšavo za VDČ. Olajšavi se namreč izključujeta in tako je že od 1. januarja 2007.

Otroci do 18. leta starosti so po zakonu o dohodnini res lahko vzdrževani družinski člani brez vsakega pogoja, a so hkrati davčni zavezanci za lastne dohodke. »Otroci so zavezanci za dohodnino kot vsi drugi, ne glede na njihovo starost, če imajo dohodke, ki so z njo obdavčeni. Samostojno davčno napoved je po svojem skrbniku torej dolžna oddati tudi mladoletna oseba, če je imela lani dohodke, ki štejejo v letno napoved, a ni prejela informativnega izračuna dohodnine. Ta obveznost namreč ni vezana na starost davčnega zavezanca, ampak na vrsto dohodkov,« pravi davčna svetovalka Božena Macarol.