Vrednosti nepremičnin kmalu znižane za 10 do 30 odstotkov

Vrednosti stanovanj in hiš bodo znižane na območjih Primorske, osrednje Slovenije, Gorenjske, Dolenjske ter okolice Maribora in Celja.

Objavljeno
10. september 2013 18.31
uho/Nepremicnine - Ljubljana
R. D., Delo.si, STA
R. D., Delo.si, STA
Ljubljana - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v vladno obravnavo poslalo predlog uredbe o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin, je razvidno iz vladnih gradiv. Glede na avgusta objavljen predlog ni sprememb, tako da bodo po sprejemu uredbe vrednosti nepremičnin v registru geodetske uprave znižane za od 10 do 30 odstotkov.

Vrednosti v registru nepremičnin - ki bodo med drugim osnova za davek na nepremičnine - bodo z indeksacijo, ki vrednosti prilagaja tržnim cenam v določenem obdobju, znižane za od 10 do 30 odstotkov, najbolj se bodo znižale za lokale, pisarne, zemljišča za gradnjo stavb in tudi stanovanjske nepremičnine na območjih, kjer so bile najvišje. Za nobeno vrednostno cono ni predlagano zvišanje vrednosti.

»Rezultati izračunov so skladni s pričakovanji glede na strokovne in teoretične podlage glede gibanja vrednosti nepremičnin v zaostrenih gospodarskih razmerah ter tudi glede na primerjavo z gibanjem cen in vrednosti v drugih evropskih državah v času ekonomske krize,« ugotavlja ministrstvo.

Uredba, ki jo mora sprejeti vlada, bo začela veljati 15. dan po objavi v uradnem listu, nove vrednosti pa bodo morale biti v register vnešene v 15 dneh od uveljavitve uredbe.

Vrednosti se bodo prilagodile, ker so se cene v sklenjenih poslih za posamezne vrste nepremičnin na posameznih območjih spremenile za več kot 10 odstotkov. Obdobje indeksacije je od 1. julija 2010 do 1. januarja 2013, Geodetska uprava RS pa je upoštevala tudi podatke za obdobje šestih mesecev po datumu indeksiranja (1. januar 2013), torej do konca junija letos.

V središšču Ljubljane znižanje za 16 do 17%

Vrednosti stanovanj bodo od 16 do 17 odstotkov znižane v središču Ljubljane, Postojni, Novi Gorici, Idriji in na območju Bohinja, za do 15 odstotkov bodo nižje na območju južno od Ljubljane, v okolici Nove Gorice in pri Litiji. Na največ območjih bodo znižane za 10 do 12 odstotkov, in sicer na širšem območju Ljubljane, Maribora, Novega mesta, Radovljice, v Celju, Kranju, na Jesenicah, na Obali, Krasu in v Posočju.

Vrednosti hiš bodo za 25 odstotkov znižane v okolici Jesenic, za 24 odstotkov v nekaterih predelih Ljubljane, za 19 do 20 odstotkov na območjih severno in zahodno od Ljubljane, na Obali, na Bohinjskem in na območju Kranjske Gore, za 14 do 15 odstotkov med drugim na območju od Ljubljane proti Vrhniki, na delih Gorenjske, v okolici Celja, deloma ob povezavi med Ljubljano in Dolenjsko, na območju južno od Maribora. Za od 12 do 10 odstotkov bodo nižje med drugim na Krasu, Primorskem, širšem območju Novega mesta.

Največje znižanje pri lokalih

Največje znižanje bo pri pisarnah in lokalih na območjih večjih mest, in sicer za 25 odstotkov v Novi Gorici in Mariboru, za 19 odstotkov v delu Ljubljane, za 10 odstotkov bodo vrednosti znižane večinoma na Gorenjskem.

Vrednost zemljišč za gradnjo stavb bo za 25 odstotkov znižana na delih Obale, v Postojni, deloma v Ljubljani in naprej proti Gorenjski, v okolici Bleda in Bohinja ter na območju ob povezavi proti Kranjski Gori. Za 20 do 19 odstotkov bodo znižane na območjih Notranjske, Dolenjske, tudi Ptuja in Kranja, za 17 do 15 odstotkov med drugim ob povezavi proti Kočevju, na območju Brežic, ponekod na Gorenjskem, na območju Celja, za 12 do 10 odstotkov na Goriškem, severno in jugovzhodno od Ljubljane ter ponekod na Gorenjskem.

Za industrijske stavbe bo znižanje 20-odstotno na območju Maribora, 15-odstotno na širših območjih ob Slovenske Bistrice in Ptuja do meje z Avstrijo, 10-odstotno bo znižanje na Obali, Krasu, v Ljubljani in širši okolici, na Gorenjskem, Celjskem, Dolenjskem, v Zasavju, tudi na Koroškem.

Za kmetijska zemljišča in gozdove se vrednosti ne bodo spremenile

Za kmetijska zemljišča in gozdove se vrednosti ne bodo spremenile, saj zabeležene spremembe niso presegale 10 odstotkov vrednosti.

To je prva indeksacija po določitvi vrednosti nepremičninam konec leta 2011. Novo indeksacijo bodo opravili, če se bodo cene v sklenjenih poslih na določenem območju in za določene nepremičnine v naslednjem letu dni spremenile za več kot 10 odstotkov.

Vrednost nepremičnin bo med drugim osnova za davek na nepremičnine, ki ga pripravlja ministrstvo za finance. Predvideno je, da bodo lastnikom nepremičnin v začetku prihodnjega leta poslali informativna obvestila z vrednostjo njihove nepremičnine in predvidenim zneskom davka.