Začenja se dohodninski obračun s preteklim letom

Durs bo izračune izdal v dveh svežnjih. Za leto 2013 je še veljalo usklajevanje olajšav in lestvice s cenami.

Objavljeno
23. marec 2014 20.02
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Ljubljana – Davčna uprava pripravlja zadnji obračun z dohodnino za leto 2013: informativne izračune bo tudi letos izdala v dveh svežnjih. Datumov, ko ji bodo oddali Pošti Slovenije, iz generalnega davčnega urada še niso sporočili. »To bomo vedeli, ko bomo opravili testne izračune in jih pregledali,« pravi Stojan Glavač.

Davčna uprava (Durs) bo informativne izračune dohodnine za preteklo leto zavezancem po pošti poslala najpozneje do 15. junija, ker jo k temu zavezuje zakon o davčnem postopku. Lani so prvi sveženj izračunov oddali 31. aprila in drugega 31. maja. Zavezanci z obdavčljivimi dohodki, ki izračunov ne bodo dobili, bodo do 31. julija oddali napoved na prepisanem obrazcu.

Brez testiranja ne gre

Stojan Glavač iz generalnega davčnega urada predvideva, da se tudi pri izračunih za leto 2013 ne bodo opazno odmaknili od ustaljenih datumov. Zdaj jih še testirajo in pregledujejo. Dokler tega dela ne opravijo, tudi ne morejo natančno napovedati, kdaj bodo izračune oddali v tisk, poudarja Glavač: »Takšni pregledi oziroma testiranja so običajen postopek, preden izdamo izračune. Pri manjših napakah, ki jih je mogoče odpraviti takoj, ni težav. Če pa bi v izračunih odkrili večjo napako, ki je ne moremo popraviti takoj, pa bi morali tudi izračune oddati kakšen dan pozneje. Ampak to se doslej še ni zgodilo. Vsekakor pa datumov o odpremi ne moremo napovedati, dokler ne opravimo testiranj.«

Koga ne bo v prvem svežnju?

Pri odmeri dohodnine zadnja leta je davčna uprava uveljavila pravila, ki bodo veljala tudi letos. »Tako kot pretekla leta tudi letos v prvem svežnju ne bo informativnih izračunov za zavezance, ki so lani med letom uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane. Prav tako v prvem svežnju ne bo izračunov za zavezance s katastrskim dohodkom in za tiste, ki opravljajo dejavnost,« pravi Stojan Glavač.

Davčna uprava bo informativne izračune pripravila le za slovenske (davčne) rezidente, ki so imeli lani več kot 3302,70 evra letnih bruto obdavčljivih dohodkov, koliko znaša splošna olajšava za leto 2013, do katere imajo pravico vsi zavezanci. Zakon o dohodnini zagotavlja še dve zvišani olajšavi, a pri izbiri zavezancev, ki bodo dobili izračune, nista pomembni. Tudi večina prejemnikov pokojnin, ki jih izplačuje zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz), ne bo dobila informativnih izračunov, ker se po pravilih, ki veljajo zanje, ne bodo uvrstili med zavezance.

Upoštevali bodo VDČ, 
ki ga poznajo

Izplačevalci dohodkov so morali prejemnikom izplačil do 31. januarja izročiti povzetke izplačil v letu 2013. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje jih je, tako kot že več let, odposlal sredi februarja. Podatke za informativne izračune bodo v davčni upravi zajeli iz svojih zbirk podatkov, predvsem iz tako imenovanih obrazcev REK o izplačilih in obračunanih obveznih dajatvah, ki jih vsak mesec dobi od izplačevalcev. Davčna uprava pa nima podatkov o dohodkih iz tujine, ki jih zavezanci niso prijavili že med letom.

Tako imenovani glavni izplačevalci – to so večinoma delodajalci in zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – lahko že med letom pri izračunu akontacije dohodnine upoštevajo tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane (VDČ). Podatke o zavezancih, ki so olajšavo uporabili med dohodninskim letom, so že izročili davčni upravi. Te podatke bo uporabila v informativnih izračunih, če ji niso zavezanci do 10. februarja sporočili, da bodo olajšavo uporabili drugače, kot so jo lani med letom. »Letos nam je 224.395 zavezancev poslalo vloge, s katerimi so sporočili, kako naj olajšavo za vzdrževane družinske člane upoštevamo že v informativnih izračunih,« pravi Stojan Glavač.

Lani je še veljalo usklajevanje s cenami

Ministrstvo za finance je dohodninsko lestvico in zneske olajšav za leto 2013 še uskladilo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od novembra 2012 do novembra lani. »V letu 2013 so se vrednosti v lestvici za odmero dohodnine in davčne olajšave povečala za 2,2 odstotka. Doslej sta se višina olajšav in dohodninska lestvica spreminjali vsako leto,« pravi davčna svetovalka in podpredsednica zbornice davčnih svetovalcev Simona Štravs.

»Zaradi tako imenovane indeksacije so bile iz leta v leto nekaj višje olajšave, navzgor so se spreminjale tudi meje davčnih razredov na dohodninski lestvici. Takšna ureditev, ki bo na odmero za leto 2013 še učinkovala, je omogočala, da je neto plača posameznika zaradi višjih olajšav in višanja spodnjega praga pri razredih postopno naraščala, tudi če je bila bruto plača ves čas enaka,« ugotavlja sogovornica.

Avtomatično usklajevanje olajšav in lestvice, ki je veljalo vseskozi od uvedbe dohodnine pred več kot 20 leti, je bilo brez dvoma ugodno za velik delež dohodninskih zavezancev. »Povišanju splošne olajšave za okoli 350 evrov v obdobju od leta 2008 do 2013 je za posameznika v letu 2013 pomenilo okoli 140 evrov višjo letno neto plačo, kot bi jo prejel, če indeksacije med letoma 2008 in 2013 ne bi bilo,« ugotavlja davčna strokovnjakinja Simona Štravs.

Od 1. januarja 2014 takšnega avtomatičnega usklajevanja zneskov olajšav in davčnih razredov ni več, a na odmero dohodnine za leto 2013 ta varčevalni ukrep ne vpliva.