Zadnjih 23 let je dividenda ob vsakem izplačilu višja

Vroča delnica: visokotehnološki medicinski izdelki so trg, ki uspešnim podjetjem omogoča stalno rast poslovanja.

Objavljeno
19. maj 2017 17.28
infografika
Andrej Jež, Ilirika BPH
Andrej Jež, Ilirika BPH

Stryker Corporation proizvaja visoko tehnološke medicinske izdelke, s katerimi na letni ravni ustvari 11,3 milijarde ameriških dolarjev prihodkov, njegova tržna kapitalizacija na ameriški borzi pa znaša 50 milijard dolarjev. Podjetje se ponaša z močnim in konstanto rastočim denarnim tokom, ki ga je uspelo zgraditi na podlagi dobro izvedenih prevzemov, konstantno dobičkonosnostjo poslovanja in razpršenimi prihodkovnimi viri.

V zadnjih petih letih je podjetje izvedlo več kot 40 prevzemov, med katerimi je bil leta 2013 tudi prevzem podjetja Mako Surgical. S prevzemom je dopolnil svoj program in strankam omogočil robotsko opravljanje operativnih posegov z lastnimi medicinskimi izdelki, med katerimi so različni implantati. Glavni prihodkovni segmenti so: (1) ortopedski izdelki, 43 odstotkov prihodkov, (2) operativni pripomočki, 39 odstotkov, in (3) tehnološki izdelki iz nevrologije in na področju hrbtenice, 18 odstotkov.

Skoraj 73 odstotkov prihodkov ustvari v ZDA, preostali razviti trgi pa predstavljajo 21 odstotkov prihodkov, med katerimi po rasti najbolj izstopajo Evropa, Kanada in Avstralija. Podjetje je za prvi kvartal letošnjega objavilo 8,2-odstotno organsko rast prodaje, 7,6 odstotka v ZDA in 9,9 odstotka v tujini.

Leta 2017 analitiki pričakujejo realizacijo prihodkov v višini 12,3 milijarde dolarjev (osemodstotna rast) in dobička iz poslovanja v višini 3,16 milijarde dolarjev (45,8-odstotna rast). Operativna marža se bo predvidoma povečala za 6,7 odstotne točke na 25,8 odstotka. Pričakovana rast dobička znaša 47,8 odstotka (2,4 milijarde dolarjev). Leta 2018 analitiki spet pričakujejo boljše poslovanje in posledično rast prihodkov v višini šest odstotkov, dobička iz poslovanja v višini 8,2 odstotka in čistega dobička v višini 9,4 odstotka

Glede na relativne kazalnike vrednotenja so vlagatelji pripravljeni za delnico odšteti več kot v preteklosti, kar je skladno z vrednotenjem celotnega delniškega trga, a hkrati z vrednotenjem njegovih neposrednih konkurentov. Podjetje ima 6,3 milijarde dolarjev finančnih obveznosti in 3,3 milijarde dolarjev denarnih sredstev, od katerih je 85 odstotkov zunaj ZDA. Po podatkih informacijskega sistema Bloomberg ga vrednoti 28 analitikov, od katerih jih 16 priporoča nakup, devet držanje in trije prodajo.

Sedanja tržna cena delnice na ameriški borzi znaša 133,54 dolarja in je 9,8 odstotka nižja od ciljne cene. Podjetje vsako četrtletje izplača dividendo in zanjo nameni 35 odstotkov ustvarjenega dobička. V zadnjih 23 letih je vsako leto povečalo izplačano dividendo. Pričakovana dividendna donosnost na letni ravni znaša 1,3 odstotka.