Zadolžimo se lahko za približno devet milijard evrov

Proračuna 2013 in 2014: O povečanem zadolževanju odloča vlada, pri čemer mora o tem obvestiti državni zbor.

Objavljeno
11. oktober 2012 16.41
Posodobljeno
11. oktober 2012 17.06
iza*Euro Delničar
N. G., gospodarstvo
N. G., gospodarstvo
Država se v prihodnjih dveh letih zadolži za približno devet milijard evrov. Država se lahko za kritje presežkov odhodkov nad prihodki, presežkov izdatkov nad prejemki in za odplačilo dolgov prihodnje leto zadolži do 3,080 milijarde evrov in leta 2014 do 3,119 milijarde evrov. Tako je zapisano v predlogu zakona o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014.

Poleg tega se lahko država v prihodnjih dveh letih dodatno zadolži za potrebe izvrševanja proračuna, in sicer v vsakem letu največ do 70 milijonov evrov. O povečanem zadolževanju odloča vlada, pri čemer mora o tem obvestiti državni zbor.

Država se lahko dodatno zadolži tudi do 1,8 milijarde evrov za izvajanje intervencij na trgu lastnih dolžniških vrednostnih papirjev in za milijardo evrov za financiranje ukrepov za krepitev stabilnosti bank.