Zagonske spodbude za nova lesarska podjetja

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je razpisal skupaj 0,4 milijona evrov spodbud za okrog 10 novonastalih podjetij.

Objavljeno
14. april 2017 22.15
imo*Les
Silva Čeh
Silva Čeh
Ljubljana - SPS je danes v Uradnem listu objavil razpis P2L 2017 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa.  Tako sklad že drugo leto skupaj z minsitrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) razpisuje spodbude  namenjene novonastalim podjetjem, ki se ukvarjajo z lesarsko dejavnostjo in jim bo tako omogočeno sofinanciranje do 40.000 evrov na podjetje. Spodbude so sofinancirane iz iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Seveda se tudi tako želi "spodbuditi lesno predelovalna dejavnost, povezovanje in izmenjava znanja v gozdno lesni verigi, spodbuditi pa se želijo predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo."

Kdo lahko pričakuje ta sredstva in bo do njih upravičen?

Eden od pogojev je, da so ta podjetja že ustanvoljena in registrirana ter vpisana v poslovni register od 1. janaurja lani do danes, torej 14. aprila 2017.

Sredstva so namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se seveda ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo ali pa so socialna podjetja, ki so se preoblikovala po zakonu o socialnem podjetništvu.

Podjetja iz zahodnega dela Slovenije lahko pričakujejo največ do 70-odstotno sofinanciranje, tista iz vzhodnega dela države pa največ do 75-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so jih imele in plačale od 1. jnaurja letos do konca oktobra letos. Kot rečeno, pa gre za lesarska podjetja, torej tista, ki "na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost v okviru t.i. oddelka C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) in oddelka C31 (proizvodnja pohištva)." Tudi tako, ocenjujejo, se bo mladim podjetjem omogočilo hitrejši razvoj in izboljšal tržni položaj.