Gorenje z največ 15-odstotno dokapitalizacijo

Kapitalska družba je kot večinski lastnik Gorenja dala zeleno luč le za prvo fazo dokapitalizacije, nasprotovala pa je drugi, najpomembnejši fazi.

Objavljeno
12. december 2006 21.08
Velenje – Čeprav si je država prek Kapitalske družbe (Kad) zagotovila večino v nadzornem svetu Gorenja, ki je podprl predloge uprave za včerajšnjo skupščino delničarjev, pa je Kad na njej v zvezi z načrtovano dokapitalizacijo podjetja in participacijo delavcev pri dobičku nastopil z nasprotnimi predlogi. Zato je prišlo tudi do proceduralnih zapletov, ki so botrovali nekaj odmorom, na koncu pa so tudi po zaslugi zaposlenih v Gorenju, ki so z grenkim priokusom odstopili od svojih pričakovanj, obveljali predlogi lastnika kontrolnega deleža v družbi. Prvi mož Gorenja Franjo Bobinac je kljub temu zadovoljen z izidom skupščine, ker so lastniki, kot je poudaril, prižgali zeleno luč za prvi korak dokapitalizacije, ki jim omogoča nadaljevanje strateškega načrta.

Delničarji Gorenja so na skupščini, na kateri je bilo zastopanega 54,6 odstotka kapitala, sprejeli nasprotni predlog Kapitalske družbe, ki je 25,2-odstotna lastnica družbe, da se Gorenje dokapitalizira v višini do 15 odstotkov osnovnega kapitala oziroma za največ 1,83 milijarde tolarjev, z izdajo 1.830.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic in s prednostno pravico obstoječih delničarjev. Kad je predlog, ki ga je podprlo 95,13 odstotka delničarjev, podal zato, ker uprava ni pojasnila, koliko denarja bo namenila za posamezne projekte in kakšna bo cena delnice v dokapitalizaciji, in ker je v drugi fazi predvidela izključitev prednostnih pravic obstoječih delničarjev. Glede cene delnice v dokapitalizaciji je Bobinac pojasnil, da bi odražala tržno ceno, še zlasti v primeru, če ne bi izključili prednostne pravice obstoječih delničarjev.

Uprava Gorenja je predlagala, da se podjetje do konca prvega četrtletja leta 2007 na Ljubljanski borzi dokapitalizira v višini do 15 odstotkov osnovnega kapitala, brez izključitve prednostne pravice za obstoječe delničarje. Predlog je tudi predvideval, da se v petih letih Gorenje dokapitalizira do 35 odstotkov osnovnega kapitala ali največ za 6,1 milijarde tolarjev, v tej drugi fazi pa bi lahko uprava v celoti ali delno izključila prednostne pravice obstoječih delničarjev.

Na vprašanje, zakaj Kad že v prvi fazi ni podprl 50-odstotne dokapitalizacije in zakaj zanjo zahteva ponovno odobritev nadzornikov in skupščine delničarjev, so nam v tem (para)državnem skladu prek predstavnice za odnose z javnostmi odgovorili: »Nasprotni predlog smo podali na podlagi pogovora z upravo Gorenja in potreb družbe po novih sredstvih. Gorenje je s to potrjeno dokapitalizacijo dobilo potrebna sredstva za izvajanje strategije. V primeru, da bo uprava ocenila, da so za izvajanje strategije potrebna dodatna sredstva, bo pridobila soglasje nadzornega sveta in delničarjev

Več o tem si preberite v sredini tiskani izdaji Dela.