Gospodarska svoboda živi

Slovenija je po raziskavi ustanove Heritage Foundation in časnika Wall Street Journal na lestvici ekonomskih svoboščin med 157 državami po poseganju vlade v gospodarstvo na 58 mestu.

Objavljeno
17. januar 2007 21.35
New York - Slovenija je po raziskavi ameriške ustanove Heritage Foundation in časnika Wall Street Journal na lestvici ekonomskih svoboščin, ki je v zadnji raziskavi v 157 državah merila poseganje vlade v gospodarstvo, zasedla 58. mesto. V lani objavljeni raziskavi je Slovenija sicer zasedla 38. mesto, z letošnjo spremenjeno metodologijo pa se je znašla na 58. mestu. Kljub tem se položaj Slovenije kljub navideznem padcu, dejansko ni spremenil, pojasnjuje Heritage Foundation.

Glavno spremembo v metodologiji predstavlja upoštevanje svobode trga dela. Ker je togost trga dela v Sloveniji ena njenih slabosti, je to pomenilo spremembo položaja Slovenije navzdol za lani, je povedal Anthony Kim iz Heritage Foundation. Raziskovalna ustanova svoje izsledke o prožnosti slovenskega trga dela utemeljuje s podatki Svetovne banke.

Visoka svoboda v poslovanju in v naložbah

Slovenija uživa visoko stopnjo svobode v poslovanju, pri naložbah, v trgovini, poleg tega je po podatkih raziskave v državi prisotne malo korupcije. A ker je Slovenija članica EU, bi se razmere, ko gre za korupcijo, lahko še izboljšale, poudarja raziskava.

Slabosti na trgu dela

Slabosti so raziskovalci zaznali predvsem na trgu dela in pri zagotavljanju lastninskih pravic, zbodlo pa jih je tudi vladno poseganje v gospodarstvo.

Trg dela v Sloveniji obremenjuje toga delovno pravna zakonodaja, ki zavira rast produktivnosti. Medtem ko so stroški zaposlitve posameznika, ki niso povezani s plačo, srednje visoki, pa so stroški povezani z odpustitvijo zaposlenega relativno visoki, ugotavlja raziskava.

Poleg tega je togo določeno urejanje delovnega časa. Raziskovalci tako poudarjajo, da mora Slovenija zmanjšati togost trga dela, da bi tako pospešili rast produktivnosti in ustvarjanje novih delovnih mest.

Spodbuditi je treba podjetništvo

Da bi Slovenija okrepila podjetništvo in ustvarjanje novih delovnih mest, bi bilo treba poenostaviti ustanavljanje novih podjetij, menijo raziskovalci. V Sloveniji je za ustanovitev novega podjetja v povprečju potrebnih 60 dni, medtem ko svetovno povprečje znaša 48 dni. Ustanavljanje, upravljanje in zapiranje podjetja je sicer relativno dobro zaščiteno v nacionalni zakonodaji, dodaja raziskava.
Zasebna lastnina je v Sloveniji dobro zavarovana, težave pa izvirajo iz sodnega sistema. Sodišča imajo, kot navaja raziskava, premalo osebja, odločitve pa sprejemajo prepočasi. Poleg tega pa je v sodnem sistemu zaznati korupcijo. Vlagatelji so tako zaskrbljeni zaradi šibke zaščite na sodiščih, opozarjajo raziskovalci.

Trgovinska politika Slovenije je enaka kot v ostalih članicah EU. Povprečna carinska stopnja je v EU leta 2005 znašala 1,7 odstotka. Različne evropske politike pa na drugi strani prinašajo številne necarinske ovire. Raziskava navaja subvencije za kmetijstvo, omejitve pri licencah in druge omejitve pri dostopu do trga. Slovenska vlada prav tako uporablja zapletene farmacevtske uredbe in netransparentna pravila za javne razpise.

Visoka obdavčitev dohodkov

Raziskava nadalje ugotavlja, da v Slovenija velja zelo visoka obdavčitev dohodka in zmerna obdavčitev dohodkov pravnih oseb. V zadnjih letih so celotni prihodki iz naslova obdavčitev znašali v povprečju okoli 37,6 odstotka bruto domačega proizvoda.

Glede svobode naložb raziskovalci poudarjajo, da za tuje vlagatelje velja nacionalna zakonodaja, omejitve za portfeljske naložbe pa so bile odpravljene. Leta 2003 je Slovenija odpravila tudi skoraj vse omejitve na kapitalskem in denarnem trgu. Neomejenih je večina neposrednih naložb, posebna dovoljenja potrebujejo le tisti, ki bi želeli trgovati ali vlagati v oborožitveni industriji.