Hud boj za razgradnjo izrabljenih motornih vozil

Na razpis za koncesijo za zbiranje in razgradnjo izrabljenih motornih vozil so prijavljeni štirje ponudniki; dva menita, da je pisan na kožo Dinosu, ki trdi, da je najugodnejši. Zahtevki po reviziji razpisa so že vloženi.

Objavljeno
20. februar 2007 07.00
Namenska okoljska taksa za razgradnjo starih avtomobilov
Ljubljana – Razpis za podelitev koncesij za izvajanje javne službe zbiranja in razgradnje izrabljenih motornih vozil (IMV) se vsaj navidezno izteka. Štirje ponudniki so namreč do prejšnje srede še lahko oddali zadnje pripombe. Vendar se, na kar smo v Delu opozorili že lani, šele začenja obdobje pritožb in tožb. V družbah Wolf Skakavci, GET Inženiring in Avtotransporti Kastelec so bili že pri objavi razpisa prepričani, da je pisan na kožo Dinosu, v prvi pa tudi menijo, da je bil nezakonit. Opozarjajo, da je taksa za razgradnjo avtomobilov veliko previsoka, saj država koncesionarjem da le desetino, Dinos pa jim že zdaj hodi v zelje.

Pri objavi razpisa 27. oktobra lani so sedanji začasni koncesionarji opozarjali, da je ministrstvo tako dolgo čakalo zgolj zato, da se je izteklo poskusno obdobje edinemu Dinosovemu centru v Kopru. Vprašljivo je bilo tudi to, kako je Dinosov center za razgradnjo sploh lahko začel poskusno delovati na območju Avtotransportov Kastelec brez kakršnega koli dogovora. Zdaj Lado Kastelec tega ne omenja več. Vsi sedanji koncesionarji pravijo, da je sistem zbiranja in razgradnje vozil doslej dobro deloval, kar so potrdile tudi številne revizije poslovanja. Nov razpis se jim zato niti ni zdel potreben, pač pa bi morala država okrepiti nadzor nad ravnanjem z večino izrabljenih vozil, ki niso prišla v sistem, temveč v neko drugo, ne ravno zakonito vzporedno vejo.

Dinos lahko dela s »ceno nič«

Po besedah Viktorja Voršiča, vodje projekta razgradnje izrabljenih avtomobilov v družbi Wolf Skakovci, koncesionarji na leto razgradijo približno deset tisoč takih vozil, skoraj 20 tisoč na leto pa jih po državi zberejo Dinos in manjša podjetja, ki se ukvarjajo z odpadom. »Nihče ne nadzoruje, kaj se dogaja s temi avtomobili. Poročil o tem, kje so odpadna olja, akumulatorji in druge nevarne komponente, ni mogoče dobiti.«

Razpis je ministrstvo za okolje in prostor izpeljalo po zakonu o splošnem upravnem postopku in ne po zakonu o javnih naročilih, čeprav gre za koncesije. »Vendar imamo v postopku po zakonu o splošnem upravnem postopku pravico do vpogleda v druge ponudbe. To možnost nam je ministrstvo dalo šele 2. in 5. februarja in ne med odpiranjem ponudb 29. novembra lani,« opozarja Roman Koprivnikar iz GET Inženiringa. Predstavniki družbe Wolf so odpiranje ponudb zato predčasno zapustili.

Več si preberite v današnji tiskani izdaji Dela!