Avtocesta Draženci–Gruškovje samo prek interne (Darsove) revizije

Pojasnilo!

Objavljeno
18. marec 2015 19.12
Aleš Stergar, gospodarstvo
Aleš Stergar, gospodarstvo

Ljubljana – Državna revizijska komisija še ni zavrnila pritožbe družbe TGG, transport, gradnje, gozdarstvo, ki je zahtevala revizijo vsebine javnega naročila za gradnjo avtocestnega odseka med Gruškovjem in Draženci. Dars tako še ne more nadaljevati z izborom izvajalca.

Direktor TGG Igor Šurlan je pojasnil, da je bila zahteva za revizijo vložena, da bi zagotovili zakonitost izvedbe postopka javnega naročanja. V TGG so namreč ocenili, da je naročnik z razpisno dokumentacijo kršil določila javnega naročanja (z rokom za oddajo ponudb, z neustrezno vsebino referenc in z njihovim zoževanjem tik pred rokom za oddajo ponudb ter z diskriminatorno obravnavo ponudnikov).


V avtocestni družbi na očitek, da razpisna dokumentacija ni bila ustrezno dopolnjena, pojasnjujejo, da so zakonsko ustrezno odgovorili na vseh tristo vprašanj. In dodajajo, da je precej nenavadno, da je TGG revizijski zahtevek vložil tik pred odpiranjem ponudb, in to na glavni ljubljanski pošti, ne pa na kilometer oddaljenem vložišču ljubljanske izpostave Darsa. Če bi v Darsu za vložitev zahtevka pravočasno izvedeli, morda ponudb ne bi še odpirali 24. februarja. Pravijo tudi, da je bila razpisna dokumentacija pripravljena tako, da se je na razpis lahko prijavil le zadostno usposobljen izvajalec, ki je moral izpolniti razpisne pogoje, ki pa jih TGG po njihovi oceni ne. V avtocestni družbi še sumijo, da se je hotel TGG seznaniti s ponudniki in vrednostmi njihovih ponudb.

Vsak revizijski zahtevek podaljša postopek. Dars je ponudbe odpiral 24. februarja, revizijski zahtevek TGG zavrnil in ga predal DRK, ki ga je v obravnavo sprejela 11. marca. Slovenska revizijska komisija običajno reši primere v treh tednih. Ker je DRK po navedbah TGG zahtevek za revizijo zavrnila, se bo postopek izbora izvajalca podaljšal za najmanj en mesec.

Vzporedno regionalna cesta

Predsednik uprave Darsa Matjaž Knez je kljub revizijskemu zahtevku napovedal, da bi se dela na avtocestnem odseku lahko začela maja. Po idealnem scenariju bi del odseka za promet lahko odprli septembra 2017, celotni odsek pa julija 2018.

Ponudbe je pravočasno oddalo trinajst ponudnikov iz sedmih držav. Vrednosti za prvi sklop (7,26 kilometra avtoceste od skupnih trinajstih kilometrov), za katerega je Dars ponudbe limitiral na 80 milijonov evrov, se gibljejo med 50,4 milijona in 72 milijoni evrov, za drugi sklop (priprava na gradnjo ostalega dela avtoceste) – ob Darsovem limitu 7,8 milijona – so ponudbe med 6,2 milijona in 8,4 milijona evrov.

Štiri ponudbe so skupinske, samostojne pa so dali Riko, ljubljanska podružnica Strabaga, sarajevski Euro Asfalt in azerbajdžanska družba AzVirt, ki ima podružnico tudi v Beogradu.

Avtocestni odsek Draženci–Gruškovje bo zgrajen na trasi obstoječe glavne ceste, vzporedno pa bo zgrajena nova, skoraj 14-kilometrska regionalna cesta. Celotna naložba je ocenjena na skoraj 195 milijonov evrov (brez DDV), od tega je vrednost gradbenih del 164,1 milijona evrov. Gradnjo bo Dars financiral z evropskimi sredstvi (predvidoma 62 milijonov evrov; iz naslova kohezijskih sredstev je že pridobil dodatnih šest milijonov) ter s posojili in lastnimi viri.