Embalaža ščiti izdelke, označevanje pa je podlaga za sledljivost

Pravilno označevanje je pomembno v proizvodnji in logistiki ter za končnega kupca.

Objavljeno
15. april 2016 17.42
Cveto Pavlin
Cveto Pavlin

Ustrezno pakiranje, embaliranje in označevanje polizdelkov in gotovih izdelkov je pomemben del proizvodnih in logističnih procesov. Je pomembno za učinkovit, varen in hiter prevoz blaga ter ravnanje z njim v različnih logističnih fazah, kot so skladiščenje, manipuliranje, prevoz, dostava …

V vseh industrijskih sektorjih je sledljivost, tako medfazna v proizvodnem procesu kot tudi po tem, ko je izdelek že v fazi prevoza in na prodajnem mestu, eden ključnih elementov zagotavljanja kakovosti surovin in izdelkov ter optimizacije logistike, stroškov in učinkovitosti poslovanja. Je tudi temelj za sledljivost v celotni življenjski dobi izdelkov, sledljivost pa omogoča ustrezno označevanje.

Za blago torej ni pomembno le, da je pravilno pakirano in embalirano, ampak in predvsem da je pravilno označeno. To je pomembno na proizvodnih in pakirnih linijah ter tudi v logistiki. Kakovostno označevanje namreč zagotavlja celostno sledljivost izdelka v njegovem celotnem življenjskem ciklu – od proizvodne linije pa vse do končnega kupca.

Pomembno je, da je embalažo mogoče reciklirati

Osnovna funkcija embalaže je zaščita blaga pred zunanjimi vplivi in poškodbami pri transportu in skladiščenju. Embalaža torej ščiti izdelke, da pridejo nepoškodovani do potrošnika ali kupca. Omeniti je treba tudi druge funkcije pakiranja, kot so logistična, proizvodna, uporabna, ekološka in marketinška. Predvsem zadnja ima v zadnjem času veliko vlogo pri pospeševanju prodaje izdelkov. To pomeni, da je embalaža, v katero se pakirajo izdelki za široko porabo vse bolj zanimiva in oblikovalsko izpopolnjena, da pritegne več kupcev, hkrati pa ohranja visoko stopnjo zahtevane funkcionalnosti.

Izbor embalaže je odvisen predvsem od izdelkov, ki jih v podjetjih pakirajo. Tako imamo, na primer, embalažo za prehranske, tehnične, nevarne izdelke in izdelke s posebnimi zahtevami … Pakiranje je lahko ročno ali avtomatizirano. V zadnjem času je zaradi okoljevarstvenega stališča vse bolj pomembno, da je embalažo, ki ni več uporabna, mogoče reciklirati in da ne konča na odpadu. Pri pakiranju je pomembno načrtovanje pakirnih enot, njihovo označevanje in etiketiranje.

Standardizirano in s predpisi urejeno označevanje

S tem ko proizvajalec označi svoj izdelek, da kupcu vedeti, da ima vzpostavljeno sledljivost od vhodne surovine do polizdelka in končnega izdelka. S tem zagotavlja kakovost izdelka in določeno varnost potrošniku. Označevanje je predvsem standard pri tistih skupinah izdelkov, kjer je varnost potrošnika najpomembnejša, kot so, na primer, farmacevtska, prehranska, avtomobilska, letalska industrija in še nekatere druge. Na nekaterih področjih je označevanje urejeno s predpisi (tudi internimi), tudi v povezavi s standardi.

V Sloveniji smo pri označevanju izdelkov zelo primerljivi z razvitim svetom. V manjšem obsegu se je zaradi višjih stroškov uveljavila le tehnologija RFID (radiofrekvenčna identifikacija). Lokalnih slovenskih proizvajalcev opreme za označevanje skoraj ni.

Za označevanje se uporabljata dve tehnologiji, brezkontaktna in kontaktna. Vrsta uporabljene tehnologije označevanja je odvisna predvsem od vrste izdelka/embalaže ter predpisov in standardov. »Med brezkontaktne industrijske tehnologije štejemo ink jet (Countinus Ink Jet, Drop On Demand in Thermal Ink Jet) ter laser (plinski in diodni). Med kontaktne industrijske tehnologije označevanja pa štejemo etiketo, ki je najbolj razširjen način označevanja, direkten tisk na folijsko embalažo, RFID (radio frekvenčna identifikacija) ter mehansko graviranje (vtiskovanje, pnevmatska/elektromagnetna igla),« pravijo v družbi Markpro.

Logistične etikete in elektronska izmenjava

Označevanje v transportu je povezano predvsem z boljšo kakovostjo storitev, hitrejšem, varnejšem in zanesljivejšem pretoku blaga in informacij v celotni preskrbni verigi. Izvedeno mora biti skladno s standardi preskrbne verige in čim manjšimi stroški. Označbe s črtno kodo se navadno tiskajo na nalepke oziroma etikete na embalaži, lahko pa tudi neposredno na izdelke oziroma predmete.

Tako so, na primer, na tako imenovani logistični etiketi natisnjene različne informacije v človeku berljivi obliki in v obliki črtnih kod. Logistične etikete so običajno natisnjene skladno s priporočilom združenja GS1. Zakaj običajno? Zato, ker je vsebina logističnih etiket marsikdaj odvisna od dogovora med proizvajalcem in kupcem (ne končnim) proizvoda. Poleg logistične etikete obstaja elektronska izmenjava podatkov (sporočil), po standardu GS1 EANCOM, kot so naročilnice, dinamika dobav, dobavnice, status transporta, transportni nalogi, računi …

Tehnologija RFID se počasneje uveljavlja

Kot povsod je tudi pri označevanju izdelkov in embalaž prisoten trend zniževanja stroškov, predvsem stroškov obratovanja naprav za označevanje. Razvoj gre v smeri povezovanja z nadrejenimi sistemi v imenu centralizirane distribucije podatkov iz poslovnega ali proizvodnega sistema ter oddaljenega dostopa do naprav za označevanje.

»Kakšnih posebnih revolucionarnih novosti pri označevanju pa že nekaj časa ni bilo. Zadnja novost za uvedbo laserske tehnologije je tehnologija RFID (radiofrekvenčna identifikacija), ki pa se na žalost ni tako uveljavila, kot je bilo pričakovano, predvsem zaradi visokega začetnega finančnega vložka vseh udeleženih v preskrbni verigi,« pojasnjuje direktor specializiranega podjetja za označevanje in embalažo Markpro Iztok Oman.