eProstor za spodbujanje konkurenčnosti

Z njim naj bi se zagotovila tudi večja učinkovitost pri urejanju prostora, gradnji objekta in upravljanju nepremičnin.

Objavljeno
01. december 2017 13.36
Posodobljeno
01. december 2017 13.36
M. F. K.
M. F. K.
eProstor

Je sestavljen iz petih vsebinskih projektov, ki so medsebojno povezani in soodvisni, in sicer:

- skupna infrastruktura za prostorske informacije

- prostorski informacijski sistem

- informacijska prenova nepremičninskih evidenc

- zajem in izboljšava podatkov

- podpora vodenju projektov in informiranje


Ljubljana − Geodetska uprava RS ter ministrstvo za okolje in prostor sta začela izvajati povezane projekte, združene pod naslovom Program projektov eProstor, s čimer naj bi zagotovila večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, gradnji objektov in upravljanju nepremičnin.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, je 22,4 milijona evrov, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 17,9 milijona evrov.

»Lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra, informacijska prenova nepremičninskih evidenc, skeniranje preostalega dela arhiva geodetskih elaboratov, zajem manjkajočih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč in povezovanje področja prostorskega načrtovanja s sistemom evidentiranja nepremičnin ter zagotavljanje medopravilnosti in souporabe prostorskih podatkov na standardiziran in evropsko primerljiv način so ključni rezultati, ki smo si jih zastavili v programu projektov eProstor,« poudarja generalni direktor Geodetske uprave Anton Kupic.

Za izboljšanje konkurenčnosti

Posredni cilji projekta eProstor so izboljšanje konkurenčnosti ter ozelenitev gospodarstva in poslovnega okolja, odprava administrativnih ovir, brezpapirno elektronsko poslovanje in enostaven dostop do podatkov. Vloga projekta je realizacija določb nove zakonodaje, vzpostavitev sistemov ePlan in eGraditev ter medsebojno povezljivi, enostavno dostopni in standardizirani podatki na državni ravni.

Souporaba zbirk prostorskih podatkov bo omogočila prepoznavnost Slovenije kot priložnostne lokacije za tuje naložbe. Standardizirani prostorski podatki v digitalni obliki bodo prispevali k spodbujanju podjetniške dejavnosti na vseh področjih, kjer se razvijajo lokacijske storitve in kjer se uporabljajo podatki o prostoru in nepremičninah.