Evropske milijarde 
za infrastrukturo

Program povezovanja CEF: Slovenijo bo tri leta čakalo (najmanj) 160 milijonovevrov.

Objavljeno
17. september 2014 21.11
jsu/ZELEZNICA
A. S., Gospodarstvo
A. S., Gospodarstvo

Ljubljana – Do leta 2017 bo v 26-milijardnem evropskem transportnem projektu tekoče sedemletke 2014–2020 Slovenijo čakalo 159,7 milijona evrov za do 85-odstotno sofinanciranje infrastrukturnih projektov.

Lia Potec z generalnega direktorata Evropske komisije za mobilnost in promet je na ljubljanskem predstavništvu Evropske komisije pojasnila, da v programu povezovanja (CEF – Connecting Europe Facility) skupaj 33,2 milijarde evrov, od tega 1,141 milijarde za širokopasovne in digitalne storitve, 5,850 milijard za energetsko infrastrukturo in omenjenih 26,25 milijard za transport.

Zadnji kup denarja je v dveh svežnjih: v prvem je skoraj petnajst milijard namenjenih vsem članicam, tudi Sloveniji, seveda, v drugem pa 11,3 milijarde, v prvi vrsti namenjen tistim članicam, ki so prejemnice denarja iz kohezijskih skladov. Če Slovenija ne bo uspela pravočasno pripraviti programov za »njenih« 160 milijonov iz drugega svežnja, bo denar na razpolago vsem 28 članicam.

Prednost bodo imeli železniški projekti na koridorjih; skozi Slovenijo gresta baltsko-jadranski in sredozemski. Združena v bistvu tudi proti Kopru: drugi tir Divača - Koper, ki je načrtovan kot nova proga, je naravnost idealen prejemnik tega denarja. Če ga bo seveda Slovenija sama obravnavala kot prednostnega. Končna odločitev pa bo tako ali tako sprejeta v Bruslju, kjer bodo odločali o stroškovni učinkovitosti naložbe.

Kot primerne prejemnike denarja v Sloveniji je Lia Potec navedla neelektrificirane odseke proge (Pragersko-Hodoš je v fazi elektrifikacije, op. a.), odseke, ki ne dopuščajo primerne hitrosti (dejansko je notranjska proga zaradi žleda tako poškodovana, da ni elektrificirana, obnove pa je bila potrebna že prej, op. a.) in odseke s premajhno nosilnostjo (Zidani Most – Pragersko, op. a.).