Gurs: Čimprej uredite podatke o svoji nepremičnini

Urejeni, pravilni in v zemljiškem katastru, katastru stavb in zemljiški knjigi vpisani podatki zagotavljajo pravno varnost.

Objavljeno
05. marec 2018 16.02
bsa hiška
Ba. Pa.
Ba. Pa.

Ljubljana – Geodetska uprava RS (Gurs) lastnikom priporoča, da si čim prej uredijo podatke o svojih nepremičninah. To pomeni, naj uredijo meje parcel, vpišejo stavbo v kataster stavb, če je v stavbi več stanovanj, vpišejo etažno lastnino v zemljiško knjigo, lastniki naj preverijo, ali so v zemljiški knjigi vpisani z matično številko (EMŠO) in uredijo podatke, ki se o njihovi nepremičnin vodijo v registru nepremičnin.

Spremembe zakona o evidentiranju nepremičnin so namreč začele veljati 22. februarja. Cilj pa je ureditev evidentiranja in spreminjanja podatkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, ki se je zaznala kot pomanjkljiva ali neustrezna zlasti z vidika izvajanja sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. »Dosedanja ureditev se nadgrajuje z dodatnimi ukrepi in aktivnostmi, ki bodo zagotovili, da se bodo podatki v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin izboljšali,« so zapisali pri ministrstvu za okolje in prostor.

Poudarjajo tudi, da urejeni, pravilni in v zemljiškem katastru, katastru stavb in zemljiški knjigi vpisani podatki o nepremičnini zagotavljajo pravno varnost. »Zagotavljajo mirnejše sobivanje s sosedi, omogočajo enostavnejše in hitrejše pridobitve dovoljenj za morebitne rekonstrukcije ali dograditev objektov, omogočajo najem posojil s hipoteko na nepremičnino, zagotavljajo, da ne bo podatkov po uradni dolžnosti spreminjal Gurs, varujejo pred morebitnimi neprijetnimi opozorili in kaznovanju inšpekcijskih služb in državnih organov, zagotavljajo, da bo ocenjena vrednost nepremičnine čim bolj realna in da bodo dajatve v obliki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ali davka na nepremičnine pravično odmerjene.«

Vse določbe spremenjenega zakona še ne veljajo, ker je treba zanje sprejeti še podzakonske akte in dopolniti informacijske rešitve za evidentiranje nepremičnin. Več podrobnosti z datumi veljave je ministrstvo objavilo na svoji spletni strani.