Nove kršitve Slovenije

Slovenija ni poročala o infrastrukturi za alternativna goriva, še večje težave pa so z izrabljenimi motornimi vozili.

Objavljeno
17. maj 2017 17.36
Polnjenje električnega avtomobila 08.novembra 2016 [električna vozila,avtomobili,polnenje,ekologija]
Borut Tavčar
Borut Tavčar
Ljubljana - Evropska komisija je Sloveniji poslala obrazloženo mnenje zaradi neprenosa direktive o vzopstavitvi infrastrukture za alternativna goriva, pa tudi opomin zaradi neporočanja o doseganju ciljev EU na področju več vrst odpadkov.

Komisija v obrazloženem mnenju poziva osem držav članic, tudi Slovenijo, naj v celoti prenesejo predpise EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Glavni namen direktive je oblikovati skupni okvir za obsežno gradnjo infrastrukture za alternativna goriva v Evropi. To je ključnega pomena za zmanjšanje odvisnosti prometa od nafte, ublažitev njegovega vpliva na okolje in s tem uresničevanje strategije za mobilnost z nizkimi emisijami, ki jo je Komisija sprejela 20. junija lani.

Vozil na vodik in polnilnic zanje je le za vzorec. Foto Željko Pudgar

Direktiva določa minimalne zahteve za gradnjo infrastrukture za alternativna goriva, vključno s polnilnimi postajami za električna vozila ter oskrbovalnimi mesti za zemeljski plin in vodik. Direktivo je bilo treba začeti izvajati najpozneje do 18. novembra lani, vendar pa navedene države članice Komisije še niso obvestile o ukrepih za prenos direktive v nacionalno zakonodajo.

Teh osem držav članic ima zdaj na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o takih ukrepih, sicer se lahko Komisija odloči, da zadevo predloži sodišču EU.

Slovenija, vsaj po objavah, precej vzorno dopolnjuje mrežo polnilnih postaj za električna vozila. Slabše je pri polnilnih postajah za zemeljski plin, še slabše (ena polnilnica) pa pri vodiku.

Slabo poročanje o odpadkih

Komisija je štirinajst držav članic, med katerimi je tudi Slovenija, s pisnim opominom opozorila, da morajo izpolnjevati obveznosti do poročanja o izvajanju nekaterih pravil EU o odpadkih. Postopek, ki ga je sprožila danes, se nanaša na manjkajoča poročila o doseganju ciljev v zvezi s ponovno uporabo, recikliranjem in
predelavo po okvirni direktivi o odpadkih, direktivi o odpadni električni in elektronski opremi, direktivi o baterijah, direktivi o embalaži in direktivi o izrabljenih vozilih ter uredbi o pošiljkah odpadkov. Narava in vrsta obveznosti se med direktivami razlikujejo.

Komisija je sicer danes poslala 24 uradnih opominov in 31 obrazloženih mnenj, 2 zadevi pa je predložila sodišču Evropske unije, štiri med njimi vključujejo denarne kazni. Poleg tega je Komisija zaprla 65 zadev, pri katerih je z državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati.

Veliko izrabljenih vozil še čaka na ustrezno razgradnjo. Foto Roman Šipić/Delo