Cestninjenje: največ točk za Telekom in Q-Free

Darsov cilj je finančno vzdržen sistem na vsem omrežju, kar bo na leto prineslo 13 milijonov evrov več.

Objavljeno
15. marec 2016 14.25
A. S.
A. S.

Ljubljana − Že včeraj smo poročali, da je Dars v postopku javnega naročila »Vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah« izbral konzorcij Telekoma Slovenije in norveške družbe Q-Free, katerih vrednost ponudbe je 99.991.795,10 evra brez davka na dodano vrednost oziroma 121.989.990,02 evra z DDV.

Iz državne avtocestne družbe so danes pojasnili, da so bile ponudbe »ocenjene ob upoštevanju pogojev iz razpisne dokumentacije in na podlagi meril, ki so bila vnaprej opredeljena v razpisni dokumentacij, in sicer: skrajšanje roka za vzpostavitev, ponudbena cena in nivo tehničnih storitev, pri čemer je bilo vsako od meril ovrednoteno z določenim številom točk«.

Ponudba konzorcija Telekom Slovenije in Q-Free za vzpostavitev elektronskega cestninjenja za težja vozila je bila ocenjena z najvišjim številom točk in je bila po končni razvrstitvi vseh ponudb uvrščena na prvo mesto, so še pojasnili na Darsu. Rok za vzpostavitev sistema je eno leto od podpisa pogodbe, ki jo bo Dars sklenil po pravnomočni odločitvi o oddaji javnega naročila.

V Darsu pojasnjujejo, da je njihov cilj »čimprejšnja vzpostavitev finančno vzdržnega sistema, ki bo omogočal do uporabnika in okolja prijaznejše, učinkovitejše in stroškovno smotrnejše cestninjenje«. Po uvedbi sistema bodo cestninske postaje postale nepotrebne, omogočen bo »hitrejši in varnejši promet za vse uporabnike«. Drugi Darsov cilj je »izpolnitev zahtev, ki jih glede zagotovitve interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov postavlja evropska direktiva o interoperabilnosti cestninskih sistemov (direktiva 2004/52/ES)«.

Elektronsko cestninjenje je predvideno na vseh avtocestah in hitrih cestah, ki jih upravlja Dars, tudi tistih odsekih, ki so trenutno že v uporabi, pa ne spadajo med cestninske ceste. Sprememba cestninskega sistema v sistem elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku za tovorna vozila bo po navedbah Darsa zagotovila za povprečno 13 milijonov evrov višji letni priliv.

V državni avtocestni družbi poleg tega poudarjajo še »odnos družbe do okolja, zaposlenih in uporabnikov avtocestnega sistema (časovni prihranki uporabnikov), manjša poraba goriva (ni ustavljanja na cestninskih postajah), boljša prometna varnost, manjše onesnaževanje okolja (ni speljevanja na cestninskih postajah), precejšnji ekonomski prihranki uporabnikov v obravnavanem obdobju«.

Štirje ponudniki

Za vzpostavitev elektronskega cestninjenja za tovornjake in avtobuse so oddali ponudbe Telekom Slovenije in Q-Free ASA (ponudba je vredna 99,99 milijona evrov brez DDV), Iskratel in Sky Toll (110,1 milijona evrov), Cetis, Autostrade in Engineering Informatica (114,6 milijona evrov) ter ljubljanska in dunajska družba Kapsch Traffic Com (115 milijonov evrov).

Izbire ne izbrani ne neizbrani ponudniki še ne komentirajo, upajo le na preglednost postopka (Iskratel). V Cetisu, ki je pravzaprav nepričakovan ponudnik, so prepričani, da so skupaj z uglednimi tujimi partnerji z mednarodnimi referencami oddali kakovostno in korektno ponudbo. Verjamejo, da bodo s partnerji, s katerimi smo vzpostavili strateško partnerstvo, v prihodnje uspešno pridobivali projekte tako doma kot v tujini.