Proizvodnja v NEK bo občutno cenejša

V remontnih letih bo lastna cena znašala 28 evrov za megavatno uro, v neremontnih 26 evrov.

Objavljeno
20. december 2016 20.44
Nuklearna elektrarna Krško, 30. junija 2016 [Nuklearna elektrarna Krško,NEK,elektrika]
Janoš Zore
Janoš Zore

Krško – Lastna proizvodna cena megavatne ure električne energije, s katero v NEK pokrijejo vse stroške svojega poslovanja, bo letos znašala malce več kot 30 evrov. V naslednjem letu naj bi v Krškem, tudi s krčenjem števila zaposlenih, dosegli lastno ceno v višini 26 evrov za megavatno uro.

Za krško jedrsko elektrarno je, kot je danes dejal predsednik uprave Stane Rožman, uspešno leto. Kljub temu da je bila novembrska proizvodnja zaradi za približno pet dni podaljšanega oktobrskega remonta za desetino nižja od načrtovane, bodo v elektrarni, če bo do konca leta obratovala brez posebnosti, presegli načrtovano letno proizvodnjo pri 5,4 teravatne ure.

»Letošnje poslovno leto bomo končali, v zadovoljstvo lastnikov, znotraj opredeljenega gospodarskega načrta. Načrtovanih stroškov ne bomo presegli. Nasprotno, skladno s preseganjem proizvodnje bomo najverjetneje imeli določene pozitivne učinke na naše stroške,« pravi Rožman in dodaja, da nižanje stroškov narekujejo nizke tržne cene električne energije: »Lastna cena NEK ima velike učinke na končni finančni izid poslovanja lastnikov elektrarne, Gen energije in HEP, ki tržita električno energijo iz jedrske elektrarne.«

Vrnitev stroškov na raven leta 2008

Medtem ko je letošnja lastna cena ostala na ravni lanske, naj bi glede na gospodarski načrt za leto 2017 ta prihodnje leto bila »bistveno nižja« in naj bi rahlo presegla mejo 26 evrov na megavatno uro. S tem bi se NEK po letih velikih vlaganj v objekt, potrebnih zaradi podaljšanja obratovanja za 20 let do leta 2043 in dodatnih varnostnih ukrepov po nesreči v Fukošimi, stroškovno vrnila na raven iz leta 2008. V vmesnem času je leta 2013 lastna cena znašala 38 evrov, v 2014 dobrih 32 evrov: »Dosegli smo dogovor o petletnem gibanju lastne cene. V neremontnih letih, kot bo 2017, naj bi ta znašala 26 evrov za megavatno uro, v letih z remontom, kot bo 2018, pa 28 evrov.«

Stane Rožman. Foto: Leon Vidic

Prihranki na treh področjih

Ob optimizaciji storitev bodo prihranke v Krškem dosegli na treh področjih, ki v grobem pomenijo po petino celotnih stroškov: nabava jedrskega goriva, financiranje posodobitev iz amortizacije in izdatki za zaposlene.

To leto bodo po upokojitvi 25 zaposlenih končali s 615 delavci, do konca leta 2017 naj bi število zaposlenih zmanjšali pod številko 600: »Gre za mehko zniževanje števila delovne sile. Letos upokojenih nismo nadomeščali z novimi, zaposlovanja ne načrtujemo niti v letu 2017.«

Na področju nabave jedrskega goriva so se v NEK z dobaviteljem, s katerim imajo veljavni sporazum za obdobje petih plus dveh let, dogovorili o znižanju cene: »Na svetovnem trgu smo zaznali trende nižanja cene goriva. Ocenili smo, da je treba revidirati našo dolgoročno pogodbo, za kar je dobavitelj imel posluh. Gorivo zavzema približno 18 odstotkov vseh stroškov. Na letni ravni govorimo o prihranku treh milijonov evrov.«

Amortizacija, namenjena za investiranje, bo nižja, kot pravi Rožman, »na podlagi spoznanja, da nam časovno investicij ne bo uspelo realizirati tako ambiciozno, kot smo načrtovali. Določena ovira je zakon o javnem naročanju, ki podaljšuje roke. Imamo odobren tudi rezervni instrument, kot dodaten finančni vir lahko najemamo posojilo. Tega do zdaj nismo potrebovali in ga leta 2017 ne načrtujemo.«