Severna Primorska odvisna od Soških elektrarn

Zaradi udara strele bodo v nedeljo popravljali daljnovod Ajdovščina - Divača, edino povezavo severne Primorske.

Objavljeno
18. september 2014 14.41
Strele so zanetile manjše požare
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo

Ljubljana - Družba Eles bo v nedeljo, 21. septembra, izvajala nujno potrebna popravila na dvojnem 110-kilovoltnem daljnovodu Ajdovščina-Divača I in II. Na daljnovodu je udar strele povzročil pretrganje opleta strelovodne vrvi. »Napako je treba odpraviti čim prej, saj se zaradi zunanjih vplivov dnevno povečuje verjetnost izpada edinega daljnovoda za področje severne Primorske. Dela na DV bodo potekala v jutranjem času od 6. do 9. ure. V primeru slabega vremena oziroma neugodnih izrednih okoliščinah bodo dela na DV prestavljena na rezervni termin, in sicer nedeljo, 28. septembra,« sporočajo iz Elesa.

Širitev okvare bi namreč z zelo veliko verjetnostjo povzročila izpad napajanja vsega odjema na področju severne Primorske. V tem primeru bi ponovna vzpostavitev napajanja in odprava okvare terjali bistveno več časa, kot če odpravo okvare izvedejo načrtovano. Poleg tega po tem DV poteka zmogljiva optična komunikacijska povezava s severno Primorsko, ki je zaradi okvare ravno tako ogrožena. Njena prekinitev bi v precejšnji meri tudi okrnila možnosti izmenjave podatkov severne Primorske s preostalo Slovenijo.

V času odprave okvare bo za vse odjemalce električne energije, ki so priklopljeni na razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Gorica, Vrtojba, Ajdovščina, Idrija, Žiri, Cerkno, Tolmin in Plave, zagotovljeno napajanje z električno energijo izključno iz proizvodnje Soških elektrarn Nova Gorica (SENG). Severna Primorska bo tako v nedeljo, 21. septembra, od 6. do 9. ure v tako imenovanem otočnem obratovanju. »Takšen način obratovanja se v današnjih razmerah vzpostavlja le izjemoma, ker vnaša povečana tveganja za izpad napajanja odjema in nižjo raven kakovosti dobavljene električne energije. Razmere bi bile bistveno ugodnejše, če bi bila dokončana prenova v Renčah in s tem končana 110-kilovoltna povezava med Sežano in Vrtojbo,« pravijo v Elesu.

»V Elesu že nekaj časa poudarjamo, da je v veliki meri onemogočena ne samo odprava napak na DV na tem območju, ampak tudi redno vzdrževanje elektroenergetskih prenosnih naprav na območju severne Primorske, kar dodatno povečuje tveganje njihovega izpada. Če bi lahko dokončali prenovo v Renčah, bi bila tudi 110-kilovoltna povezava med Sežano in Vrtojbo že končana in odjemalci električne energije na območju severne Primorske odprave napake na DV Ajdovščina-Divača sploh ne bi zaznali. Tako pa nam preostane zgolj vzpostavitev otočnega obratovanja iz SENG za severno Primorsko, kar pomeni možnost slabše oskrbe z električno energijo ali celo izpad v času odprave napake,« pravi direktor Elesa Aleksander Mervar.

Eles bo letos za posodobitev in gradnjo prenosnih elektrenergetskih povezav namenil 40 milijonov evrov, od tega 8 milijonov za odpravo škode po žledu februarja letos.