Za Teš 6 morajo skleniti nove posojilne pogodbe

Teš mora Focusu poslati investicijski program, ki pa ga spreminja najemanje nadomestnih posojil.

Objavljeno
13. november 2015 11.59
Posodobljeno
13. november 2015 12.30
TEŠ
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo

Ljubljana – Banke, ki so jamčile za 110 milijonov evrov posojila EIB se iz posla umikajo, HSE pa jih tudi zaradi meril EIB ne more nadomestiti. Zato iščejo nadomestna premostitvena posojila tako za posojilo EIB kot del posojila EBRD.

Informacijski pooblaščenec je odločil, da mora Termoelektrarna Šoštanj razkriti celoten Novelirani investicijski program, Revizija 6 (NIP6), za postavitev nadomestnega šestega bloka. V pritožbenem postopku proti Tešu je ugodil pritožbi Focusa, društva za sonaravni razvoj, in zavezancu naložil, da mora prosilcu v elektronski obliki posredovati celoten NIP6.

Teš je dostop do NIP6 zavrnila s pojasnilom, da dokument ni informacija javnega značaja, temveč poslovna skrivnost. Iz tega razloga je Teš v postopku vztrajal, da je dostop treba delno zavrniti in v dokumentu prekriti podatke, ki se nanašajo na investicije, primerjavo odkupnih cen električne energije, črpanje posojil, obrestne mere, izkaz denarnih tokov, izkaz finančnega položaja in podobnega.

Informacijski pooblaščenec pa je ugotovil, da je za razkritje zahtevanega investicijskega programa izkazan prevladujoč javni interes, ki prevlada nad izjemo poslovne skrivnosti. Informacije v zvezi z gradnjo bloka 6 namreč predstavljajo okoljske podatke, ki so absolutno javni po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Javnost okoljskih podatkov pa določata tudi zakon o varstvu okolja in Aarhuška konvencija.

Matjaž Eberlinc, direktor Teša, je napovedal, da bodo odločbo preučili in spoštovali z odločbo sprejeto odločitev. Zoper odločbo sicer ni dovoljena pritožba, lahko pa Teš z vložitvijo tožbe v 30 dneh sproži upravni spor. Ali bodo uporabili to možnost, še ni jasno. NIP6 so sicer že januarja prejeli v vladi in SDH.

Iščejo 300 milijonov evrov

Nekaj postavk v NIP6 pa bo gotovo spremenilo to, da nekatere banke ne morejo podaljšati jamstva za posojilo 110 milijonov evrov EIB za Teš 6 (državno jamstvo za 440 milijonov evrov ni tako negotovo). EIB priznava samo banke z boniteto A-, banke, ki so ponudile posojila, pa take bonitete nimajo. »Že ves čas imamo rezerven scenarij zamenjave posojila EIB z drugim posojilom. Podobno smo naredili že s posojilom za Avče in za gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi, decembra moramo poleg tega refinancirati posojilo 120 milijonov evrov za dokončanje projekta Teš 6,« je potrebe po skoraj 300 milijonih evrov opisal finančni direktor HSE Stojan Nikolić.

Zamenjava posojila EIB namreč vpliva tudi na posojilo EBRD, ki bi lahko predčasno zahtevala poplačilo 20 odstotkov od 200 milijonov evrov dodatnega posojila, torej 40 milijonov. »Če izpeljemo vse, kar smo ustno dogovorjeni, bomo v začetku 2016 v dobri kondiciji. V prvi fazi bomo najeli nova premostitvena posojila, hitro potem pa bi jih nadomestili bodisi z dolgoročnim bančnim posojilom ali izdajo obveznic,« je pojasnil Nikolić. Podpisov za 300-milijonsko finančno nadomestilo še nimajo, so pa že dogovorjeni, da bodo prihodnji teden pripravili osnutke pogodb za celoten znesek.