Več sodelovanja pri poslovanju z nepremičninami

Nepremičninska konferenca: stičišče za nove ideje, poslovne priložnosti, nove trende, nove projekte in dobre poslovne prakse.

Objavljeno
30. september 2014 19.40
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo

Ljubljana − Nepremičninsko združenje FIABCI Slovenija v sodelovanju s hrvaško družbo Burza nekretnina in srbskim nepremičninskim grozdom Klaster nekretnine organizirajo 2. in 3. oktobra 4. mednarodno regionalno nepremičninsko poslovno konferenco s poudarkom na nepremičninskem trgu v teh treh državah.

Konferenca v Ljubljani nadaljuje večletna prizadevanja nepremičninskih strokovnjakov v regiji za vzpostavitev poglobljenega in tesnejšega sodelovanja ne samo nepremičninskih posrednikov oziroma agencij, temveč tudi urbanistov, arhitektov, finančnih, pravnih in drugih strokovnjakov za povečanje kakovosti poslovanja in večje poslovne učinkovitosti vseh deležnikov nepremičninskega trga z izmenjavo informacij in dobrih poslovnih praks ter vzpostavljanjem omrežja pri trženju nepremičnin v regiji.

Na konferenci bodo sodelovali nepremičninski, finančni in pravni strokovnjaki iz Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine, kakor tudi iz nekaterih drugih držav. Predstavili bodo informacije o stanju in možnostih razvoja nepremičninskih trgov v državah udeleženkah konference, nekatere pomembne razvojne investicijske projekte v regiji ter razpravljali o vročih temah, kot so strategije slabih bank pri upravljanju in vnovčevanju nepremičnin, legalizacija nelegalnih (»črnih«) gradenj in o tem, kako izboljšati organizacijo trženja nepremičnin na mednarodnih trgih.

Na konferenci bo nastopal tudi Edward Jervis, direktor prodaje za regijo Adriatik, Madžarsko, Turčijo in Ukrajino pri družbi Reed Midem, ki vsako leto v Cannesu marca organizira enega največjih investicijsko-nepremičninskih sejmov na svetu Mipim. Na njem je letos Mestna občina Ljubljana skupaj z Javno agencijo Spirit predstavila projekt intermodalnega logističnega terminala Ljubljana (ILT), ki ga bodo gradili v ljubljanskih Mostah, državni in ljubljanski stanovanjski sklad pa gradnjo stanovanj v ljubljanskih soseskah Brdo in Polje III.

Z Edwardom Jervisom smo se o nepremičninskem trgu ter o pomenu nepremičninskih poslovnih konferenc in sejma Mipim pogovarjali še pred njegovim nastopom v Ljubljani.

Zakaj so pomembne takšne konference, kot je 4. ljubljanska regionalna nepremičninska poslovna konferenca?

Poslovne konference, kot je ta v Ljubljani, so ključne pomena za vse udeležence v nepremičninskem poslu. Na njih imajo edinstveno priložnost, da pridobijo informacije in pregled nad dogajanjem na nepremičninskem trgu v regiji, odkrijejo nove poslovne priložnosti, nove trende, nove projekte ali nove načine upravljanja premoženja ter se srečajo s pomembnimi nepremičninskimi udeleženci in si izmenjajo najboljše poslovne prakse. Udeležba na konferencah in poslovnih sejmih je najboljši način za izboljšanje poslovanja in najboljša naložba. Slovenija prek agencije Spirit to dobro počne z udeležbo na mednarodnih dogodkih.

Za razvoj nepremičninskega trga je potrebno sodelovanje več strokovnjakov, ne samo urbanistov, arhitektov, nepremičninskih posrednikov oziroma agencij, temveč tudi gradbenih podjetij ter finančnih in pravnih strokovnjakov. Kakšna je pri tem vloga državnih in lokalnih oblasti?

Vsekakor je pričakovati čedalje večjo vlogo lokalnih oblasti, ki podpirajo nepremičninski sektor, zagovarjajo ambiciozne dolgoročne nepremičninske projekte in promovirajo svoja mesta za morebitne vlagatelje. Tudi zato lahko najdete na sejmu Mipim predstavnike mest, kot so London, Pariz, Moskva, Berlin, Stockholm, Barcelona, Oslo ali Lizbona ter javne in zasebne družbe, ki predstavljajo arhitekturne in gradbene projekte na svojem območju. Prisotnost lokalnih oblasti je zelo pomembna, da pojasnijo svojo politiko urbanističnega planiranja in dajo vizijo svojih mest in območij, ki bodo v prihodnjih letih namenjena pomembnim nepremičninskim projektom.

Kakšna sta vloga in pomen sejma Mipim, na katerem se v zadnjih letih predstavljajo tudi slovenski nepremičninski projekti?

Mipim v štirih dneh intenzivno združuje vse ključne akterje na področju poslovanja z nepremičninami, kot so investitorji, razvojniki, končni uporabniki, arhitekti, hotelske skupine, javni organi in nepremičninska združenja. Mipim ni samo pokazatelj globalnih trendov na nepremičninskem trgu, ampak tudi mednarodni trg za ustvarjalni dialog med različnimi nepremičninski strokovnjaki, ki ustvarjajo nove ideje ter sklepajo pogodbe in partnerstva, kar vse olajša izvajanje investicijskih projektov.

Na sejmu Mipim se predstavljajo različni projekti, od stanovanjskih, poslovnih, trgovskih centrov in hotelov, pa tudi mednarodne investicijske družbe vključno s pokojninskimi in državnimi premoženjskimi skladi. V Cannes pridejo, da neposredno vlagajo v nepremičninske projekte, nekateri pa iščejo nove poslovne priložnosti in partnerstva z drugimi vlagatelji.

Kakšna bo rdeča nit sejma Mipim, ki bo prihodnje leto od 10. do 13. marca?

Glavna tema konference na investicijsko-nepremičninskem sejmu Mipim 2015 bo digitalna revolucija, saj se poslovno okolje močno in nenehno spreminja zaradi razvoja tehnologije. Big data (velike podatkovne zbirke), crowdfunding (množično financiranje), sharing economy (ekonomija souporabe) in open data (odprti podatki) so nekateri novi pojmi, ki se zdaj pojavljajo v gospodarstvu.

Na konferenci bomo poskušali odgovoriti, kako bo to vplivalo na nepremičninski sektor. Obravnavali bomo torej izzive in priložnosti, ki jih ponuja digitalna revolucija za nepremičninsko dejavnost. Ena od osrednjih tem bo arhitektura, poleg tega pa tudi energetska učinkovitost objektov, pametna mesta in pametne zgradbe. Sejem Mipim se bo torej tudi prihodnje leto osredotočil na poslovne priložnosti in naložbe v nepremičnine, kar bo v središču dogajanj na razstavi in tudi na poslovni konferenci.