Vlada z novo novelo energetskega zakona

Nov predlog je brez določil o primarni regulaciji in brez zmanjšanja koncesijskih prihodkov občin in države.

Objavljeno
01. marec 2018 18.16
reu/CLIMATE-IPCC/
B. T., STA
B. T., STA
Ljubljana - Vlada je sprejela predlog novele energetskega zakona, ki vključuje nujne spremembe, povezane z prenosom dveh evropskih direktiv, ustavne odločbe ter smernice za državno pomoč za okolje in energijo. Nedavno so poslanci namreč zavrnili prejšnji predlog novele tega zakona zaradi nekaterih spornih členov, ki jih nov predlog ne vključuje.

»Sprejem predlaganih sprememb je nujen, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države,« je v predlogu zakona navedlo ministrstvo za infrastrukturo. Evropska komisija je Sloveniji namreč že poslala uradni opomin, ker ni v celoti izpolnila obveznosti, da morajo biti energetske izkaznice za trgovine, nakupovalne centre, restavracije, gledališča, banke in hotele prikazane na vidnem mestu in jasno opazne javnosti.

V zakon mora Slovenija dodati tudi nov pomen izraza, ki določa, da »učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje« pomeni sistem, v katerem se uporablja vsaj polovica energije iz obnovljivih virov, polovica odvečne toplote, 75 odstotkov toplote iz soproizvodnje ali polovica kombinacije toplote iz najmanj dveh prej navedenih virov.

Če Slovenija teh določil ne prenese v zakonodajo, bi to lahko imelo težke finančne posledice, ki pa jih je težko vnaprej oceniti, saj kazen določi Sodišče EU.

Glede na odločbo ustavnega sodišča je treba v zakon dodati še postopek plačila odškodnine za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist.

Spremembe so nujne tudi pri uskladitvi s smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020, in sicer bi s spremembami določili, da se bo podpora v obliki zagotovljenega odkupa proizvedene elektrike dodeljevala elektrarnam z močjo do 500 kilovatov, medtem ko veljavni zakon ta prag določa pri enem megavatu.