Inšpektorji hočejo k odvetnikom

Davčna uprava namerava tudi pri odvetnikih izpeljati ciljni davčnoinšpekcijski nadzor, kakršnega je že opravila v več dejavnostih, kjer za plačilo običajno uporabljajo gotovino in je tako tveganje za davčne napake večje.

Objavljeno
20. februar 2011 21.28
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Ljubljana – Tak nadzor je leta 2009 izvajala tudi v zobozdravstveni dejavnosti, kjer je v enem letu opravila 883 pregledov. Tudi odvetniki imajo v povezavi s podrobnimi davčnimi pregledi pomisleke, kakršne je imelo cehovsko združenje zobozdravnikov: ugovarjajo namreč, da so spisi o njihovih strankah zaupni in nedotakljivi. Po podatkih davčne uprave je bilo 18. februarja v registru davčnih zavezancev 136 odvetniških pisarn, ki so bile pravne osebe, in 945 fizičnih oseb z registrirano dejavnostjo odvetništva. Med 136 pravnimi osebami je bilo 122 zavezancev za davek na dodano vrednost (DDV). Med 945 fizičnimi osebami je 832 zavezancev za DDV.

Davčna uprava odvetniške pisarne že zdaj vključuje v redne letne davčne preglede. Analiza podatkov o opravljenih davčnoinšpekcijskih pregledih kaže, da so njeni nadzorniki leta 2010 opravili osem tovrstnih pregledov pri osmih odvetnikih. Inšpektorji so jim naložili 650.000 evrov dodatne davčne obveznosti. Na vprašanje, katere napake v povezavi z davčnimi predpisi odkrivajo pri odvetnikih med rednimi pregledi, v generalnem davčnem uradu odgovarjajo: »Kršitve se od odvetnika do odvetnika razlikujejo, tako pri višini dodatno ugotovljenih davčnih obveznosti kot pri kršitvah materialnih predpisov. Praviloma ugotavljamo nepravilnosti v obračunavanju in plačevanju davka od dohodka pravnih oseb, davka od dohodka fizičnih oseb in davka na dodano vrednost.«

Ciljne davčnoinšpekcijske preglede v izbranih dejavnostih davčna uprava vedno napove – tako je lani s sporočilom za javnost naznanila, da se odpravlja v odvetniške pisarne. Zdaj je mogoče zvedeti, da so odvetniki zaskrbljeni zaradi razkrivanja zaupnih podatkov o svojih strankah v spisih o njihovih primerih. V generalnem davčnem uradu na pomisleke odvetniške zbornice odgovarjajo: »Bojazen odvetnikov, da bi pregledi v njihovih pisarnah razkrili njihove stranke, je popolnoma odveč. Inšpektorji, ki izvajajo davčne inšpekcijske nadzore, so dolžni podatke, ki jih dobijo v davčnem postopku, varovati kot zaupne, prav tako morajo kot zaupne varovati druge podatke v zvezi z davčno obveznostjo zavezancev.«

Davčna uprava je pred ciljnimi pregledi v zobnih ambulantah poklicala na pomoč informacijsko pooblaščenko in zdaj jo je prosila tudi za mnenje o pregledih pri odvetnikih. V generalnem davčnem uradu zagotavljajo, da bodo spoštovali omejitve, ki jih je določila informacijska pooblaščenka. Ta je menila: »Za pravilno ugotovitev višine davčne obveznosti zavezancev v postopkih izvajanja davčnega nadzora je dostop davčnih inšpektorjev do posameznih spisov odvetnikov, ki jih vodijo o svojih strankah, potreben in dovoljen. A le v obsegu poslovanja s strankami in na tej podlagi izdanih računov za opravljeno storitev, nikakor pa ni zakonske podlage za pregledovanje vsebine posameznega spisa, zadostuje vpogled v popis spisa.«