Istrabenz lani s 551 milijoni tolarjev dobička

Holdinška družba Istrabenz je leto 2006 končala s 551 milijoni tolarjev (okoli 2,3 milijona evrov) čistega dobička, kar je 2,7-krat več kot v letu prej.

Objavljeno
23. februar 2007 11.34
Predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar
Koper - Holdinška družba Istrabenz je leto 2006 končala s 551 milijoni tolarjev (okoli 2,3 milijona evrov) čistega dobička, kar je 2,7-krat več kot v letu prej. Pri tem je iz poslovnega dela ustvarila 1,3 milijarde tolarjev (5,4 milijona evrov) izgube, iz finančnega poslovanja pa dobiček v višini 1,8 milijarde tolarjev (7,5 milijona evrov), je Istrabenz danes objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Negativni izid iz tekočega poslovanja je posledica značilnosti poslovanja holdinških družb, torej dejstva, da v družbi nastajajo odhodki poslovanja v povezavi z upravljanjem naložb, katerega pozitivni učinki na prihodkovni strani so razvidni v finančnem delu izkaza poslovnega izida, pojasnjujejo v Istrabenzu.

Dobiček boljši od načrtovanega

Istrabenz je lani po oceni predsednika uprave Igorja Bavčarja dosegel boljši čisti dobiček od načrtovanega. Pri tem v upravi poudarjajo, da bo celovita presoja rezultatov poslovanja v letu 2006 možna na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov celotne skupine Istrabenz.

Prihodki holdinške družbe Istrabenz so lani znašali 5,6 milijarde tolarjev (23,4 milijona evrov), kar je 17 odstotkov več kot leta 2005 in osem odstotkov nad načrti. Od tega je bilo za 5,2 milijarde tolarjev (21,7 milijona evrov) finančnih prihodkov, v katere se vštevajo udeležbe na dobičku, dobički pri prodaji finančnih naložb in prejete obresti. Prihodki od prodaje, doseženi predvsem z najemninami poslovnih prostorov, so znašali 196,3 milijona tolarjev (dobrih 819.000 evrov), drugi poslovni prihodki pa 229,3 milijona tolarjev (slabih 957.000 evrov).