"Iz ene denarnice in z eno samo valuto"

Finančni ministri Evropske unije, med njimi slovenski finančni minister Andrej Bajuk, so na zasedanju v Bruslju podprli krepitev sodelovanja na področju neposrednega obdavčenja.

Objavljeno
27. marec 2007 16.10
Bruselj - Finančni ministri Evropske unije, med njimi slovenski finančni minister Andrej Bajuk, so danes na zasedanju v Bruslju podprli krepitev sodelovanja na področju neposrednega obdavčenja. Zavzeli so se za koordinacijo nacionalnih sistemov neposrednih davkov v luči izboljšanja notranjega trga, ob tem pa izpostavili, da področje davkov ostaja v izključni domeni držav članic.

Ministri so se strinjali, da lahko okrepljeno sodelovanje na različnih področjih neposrednih davkov poteka na različne načine v skladu z načelom subsidiarnosti. Podprli so Evropsko komisijo v njenih prizadevanjih za izboljšano koordinacijo nacionalnih davčnih sistemov, ob tem pa države članice EU pozvali, naj sodelujejo s komisijo, da bi tako izboljšali sodelovanje, kjer je to mogoče.

Vpeljava skupne davčne osnove za davek na dobiček

Da bi lahko EU do leta 2010 vpeljala skupno davčno osnovo za davek na dobiček, pa je v ponedeljek zvečer v prestolnici Litve povedal evropski komisar za davke Laszlo Kovacs. Tako bi imela podjetja, ki delujejo v več državah EU na voljo enoten okvir pravil za izračun obdavčljivega prihodka.

Po besedah komisarja naj bi 12 držav članic unije idejo podpiralo, pet do sedem jih je proti, ostale pa se ne morejo odločiti. Komisar upa, da bi predlog predstavili že prihodnje leto, če pa bi se države strinjale tudi o okrepljenem sodelovanju, bi za izvedbo potrebovali še dve leti. Leta 2010 bi lahko bil sistem vzpostavljen, pravi Kovacs in dodaja, da to ne bi pomenilo harmonizacije davka na dobiček.

Podprli oblikovanje enotnega območja plačil v evrih

Finančni ministri Evropske unije so na zasedanju v Bruslju podprli tudi predloga osnutka dveh direktiv na področju finančnih storitev, s čimer so storili korak naprej pri oblikovanju enotnega območja plačil v evrih (Single Euro Payment Area - SEPA). To bo potrošnikom in podjetjem omogočalo lažje poslovanje v čezmejnem plačilnem prometu, poudarja Evropska centralna banka (ECB).

Finančni ministri EU so potrdili osnutka dveh direktiv. Predlog direktivo o oceni varnega in skrbnega poslovanja pri pridobivanju delnic v finančnem sektorju so podprle vse članice razen Poljske. Predlog direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu, katere cilj je vzpostavitev območje SEPA do leta 2010, pa je bil z manjšimi spremembami sprejet soglasno.

O predlogu je sicer potekala zelo živahna razprava. Predsedujoči, nemški finančni minister Peer Steinbrueck je države večkrat opozoril, da gre za "zelo prefinjeno uravnoteženo besedilo" predloga direktive, zato naj bodo previdne pri dvojih dodatnih zahtevah.

Številne članice, med drugim Velika Britanija, Irska, Švedska, Belgija, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Španija in Portugalska, so predsedujočega podprle, medtem ko sta Francija in Finska zahtevali spremembe v klavzuli o pregledu.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je predlagane spremembe sprejel, končno pa tudi ostale članice. Predsedujoči je soglasno podporo predlogu direktive označil za "praktični napredek pri integraciji finančnih trgov".

Območje SEPA naj bi subjektom na trgu, torej tako fizičnim kot pravnim osebam, omogočilo lažje, predvsem pa cenejše čezmejno poslovanje. Kot pojasnjuje ECB, lahko potrošniki od uvedbe evrskih bankovcev in kovancev leta 2002 naprej v vseh 13 državah območja evra plačujejo z gotovino "iz ene denarnice in z eno samo valuto".

"Zdaj je napočil čas, da potrošnikom omogočimo še negotovinsko plačevanje z enega samega računa pod enakimi osnovnimi pogoji, ne glede na to, kje v območju evra se nahajajo," v svojih pojasnilih o območju SEPA poudarja ECB.