Januarja 5941 zamudnikov

Povprečne dnevne zamude na podjetje so bile januarja daleč največje v jugovzhodni Sloveniji, torej Dolenjski z Belo krajino, kjer so znašale 153.356 evrov.

Objavljeno
15. februar 2011 20.37
Vesna Bertoncelj Popit, gospodarstvo
Vesna Bertoncelj Popit, gospodarstvo
Ljubljana – Hitrost plačevanja računov se očitno tudi na začetku leta 2011 ne izboljšuje. Potem ko je imelo decembra več kot pet dni dospele in neporavnane obveznosti več kot 6000 pravnih oseb, jih je bilo, po podatkih Ajpesa, januarja le nekoliko manj, namreč 5941.To pa je bistveno več kot januarja lani, ko je bilo plačilnih zamudnikov 4870 ali 1071 manj. Tudi povprečni dnevni znesek neporavnanih obveznosti je bil v letošnjem januarju za 51 odstotkov višji kot januarja lani. Letos je bil ta znesek 417 milijonov evrov, lani pa 276 milijonov evrov. Ohranila so se tudi razmerja med dejavnostmi, ki so imele lani največ zamud. Januarja letos je 1334 gradbenih podjetij, ki so zamujala s plačili vsaj pet dni, v številu zamudnikov pomenila 23 odstotkov, v znesku povprečnih dnevnih zamud pa 29 odstotkov. V trgovini je s plačili zamujalo1276 pravnih oseb ali dobra petina vseh, v povprečnem dnevnem znesku zamud pa so bila trgovska podjetja udeležena s skoraj 13 odstotki. Med pravnimi osebami je več kot tri četrtine vseh zamudnikov prihajalo iz mikropodjetij.

Med gradbenimi zamudniki je posamezno gradbeno podjetje januarja vsak dan v povprečju zamudilo s plačilom 90.839 evrov, povprečna dnevna zamuda trgovskih zamudnikov je znašala 40.979 evrov, povprečni zamudnik v predelovalnih dejavnosti pa je vsak dan zamudil s plačilom povprečno 55.892 evrov.

Več kot polovica vseh plačilnih zamud so imele pravne osebe iz Osrednjeslovenske ter Podravske regije. Toda če povprečne dnevne zneske plačilnih zamud delimo s številom zamudnikov, dobimo povsem drugačno sliko. Povprečne dnevne zamude na podjetje so bile januarja daleč največje v jugovzhodni Sloveniji, torej Dolenjski z Belo Krajino, kjer so znašale 153.356 evrov, druge največje so bile z 99.678 evri na Koroškem, sledijo pa Podravska regija, Obalno-Kraška ter Osrednjeslovenska. Povprečne dnevne zamude na podjetje so bile najnižje v Spodnjeposavski regiji in na Gorenjskem.

Januarja je s plačili zamujalo tudi nekaj več kot 8000 samostojnih podjetnikov, največ iz gradbeništva, trgovine, gostinstva in predelovalnih dejavnosti, le nekaj pa tudi iz prometa in skladiščenja. Največ samostojnih podjetnikov, ki so imeli več kot pet dni neplačane dospele obveznosti, je bilo v Podravski regiji, kar 1751, v Osrednjeslovenski jih je s plačili zamujalo 1661, v Savinjski regiji pa 983. Povprečni dnevni znesek dospelih in neporavnanih obveznosti samostojnih podjetnikov je znašal 101 milijon evrov.